Gode synsbetingelser

Belysningens betydning for synspræstationen

Alle former for uhensigtsmæssig belysning vil på et eller andet tidspunkt vise sig ved træthedsfornemmelse, nedsat arbejdspræstation og forringet kvalitet af arbejdet eller lignende.

Hvis belysningen er utilfredsstillende, så det er vanskeligt at udføre arbejdet, kan det få en person til at føle sig utilstrækkelig og stresset.

 

ip-20-10-10-philips-lys-på-arbejdsområdet-high.jpg ip-20-10-20-kätte-bønløkke-andersen-funktionsbestemt-lys-high.jpg

Belysningen spiller en afgørende rolle for synspræstationen. Fotos: Philips (tv) og Kätte Bønløkke (th).

 

For ældre personer har det stor betydning, at belysningsforholdene er i orden, herunder at belysningsstyrken er tilstrækkelig høj. Det er normalt ikke muligt at levere en synskrævende præstation af høj kvalitet på en arbejdsplads med ringe belysningsforhold.

Dårlig eller forkert arbejdsbelysning kan resultere i

 • akavede arbejdsstillinger
 • forringet arbejdspræstation
 • lavere arbejdshastighed
 • større fejlprocent
 • træthedsfornemmelse
 • hovedpine
 • muskelinfiltrationer
 • flere sygedage
 • manglende trivsel
 • øget risiko ved farligt arbejde
 • arbejdsulykker

 

Øjets tilpasning
Øjet kan tilpasse sig meget forskellige belysningsniveauer. Det sker først og fremmest ved at nethinden ved såkaldt adaptation ændrer sin følsomhed efter det aktuelle belysningsniveau. Pupillen regulerer belysningen på nethinden. Det sker ved en hurtig sammentrækning af pupillen, som bevirker, at det lys, der falder på nethinden, dæmpes, når øjet bliver udsat for en pludselig lyspåvirkning. Ved den samlede tilpasningsproces spiller pupillen imidlertid en underordnet rolle i forhold til nethinden.

Den mørkeadapterede nethinde er i stand til at registrere meget lave luminansniveauer, men gør ikke personen i stand til at skelne detaljer. Indtil en vis grænse betyder et stadigt stigende luminansniveau, at evnen til at opfatte små detaljer bliver bedre og bedre, og at synskrævende arbejde derfor bliver lettere og mindre trættende.

Selvom det sjældent sker, at for små belysningsstyrker giver anledning til direkte klager over lyset, vil alle former for uhensigtsmæssig belysning vise sig indirekte ved forringet velbefindende, træthed og nedsat arbejdspræstation. Øjets gode tilpasningsevne må derfor ikke benyttes som undskyldning for at acceptere dårlig belysning.

Synspræstationen
Synspræstationen er karakteriseret ved, hvor hurtigt og sikkert en person kan udføre et arbejde.

Synspræstationen afhænger for det første af forskellige faktorer vedrørende selve arbejdsobjektet, herunder størrelsen af den kritiske synsdetalje og refleksionsegenskaberne for forskellige dele af arbejdsobjektet. For det andet afhænger den af forskellige aspekter ved belysningen, herunder belysningsstyrken og lysets evne til at skabe gode kontraster i arbejdsobjektet. Belysningen er desuden bestemmende det luminansniveau, som øjet adapterer til, og influerer dermed på øjets lysfølsomhed.

Jo mindre den kritiske synsdetalje er, og jo mindre kontrast, der er i arbejdsobjektet, desto større belysningsstyrke kræves for at arbejdet ud fra en præstationsmæssig betragtning kan udføres optimalt.

De bestemmende faktorer kan beskrives hver for sig, men samspillet mellem dem er mindst lige så vigtigt. Følgende faktorer er vigtige at tage højde for:

 

Eksempler på forskellige typer synsopgaver
Ved arbejdspladser, som involverer en pc-skærm skal belysningen være tilpasset både pc-arbejdet og de andre typer af opgaver, der eventuelt udføres. Afhængig af skærmens og tastaturets overflade, kan disse reflektere og spejle lyset fra kraftigt lysende flader i lokalet, herunder lyse overflader, dagslys fra vinduernes eller belysningsarmaturernes lysende flader. Disse reflekser og spejlinger kan give anledning til at detaljer i skærmen udviskes eller bliver helt utydelige. Vejledning til passende belysning ved skærme kan findes DS/EN 12464-1 Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs belysning,

Til denne type arbejdspladser skal man være opmærksom på at de armaturer, der anvendes har en lysfordeling, der er velegnet til pc-arbejde, og at armaturerne placeres på en måde, så spejlinger af armaturernes lysende flader undgås. For at undgå generende spejlinger fra dagslyset kræves en passende solafskærmning

Ved arbejde med fine detaljer må almenbelysningen suppleres med passende særbelysning, f.eks. en justerbar arbejdslampe, som sikrer et korrekt samspil mellem lys og skygger.

I den grafiske industri eller ved arbejde med sortering efter farver, må lysets mændge og farveegenskaber være tilstrækkelig gode til at belysningen kan gengive farverne naturligt.

For at kompensere for gener i form af generende reflekser, utilstrækkelig belysning o.lign., vil den person, der udfører arbejdet, i nogle tilfælde indtage uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, som så resulterer skavanker i f.eks. skuldre eller ryg.

Belysningens indflydelse på uheld
Belysning spiller en væsentlig rolle for sikkerheden. Det gælder på arbejdspladser ude og inde, i hjemmet og ikke mindst i trafikken. Som regel betragter vi lyset som noget, der bidrager til vores sikkerhed og hjælper os til at se de farer der lurer, f.eks. en kantsten. Men lyset kan også være årsag til usikkerhed. Det gælder f.eks., hvis der er så store niveauforskelle i belysningen, at vi oplever synsnedsættende blænding. 

En god belysning alene kan ikke fjerne risikoen ved farlige situationer på arbejdspladsen eller i trafikken. Men lyset er ofte en væsentlig faktor i forhold til at øge sikkerheden.  

 

Relaterede emner: