Refleksion

Litteratur

Boyce, Peter R.  Human Factors in Lighting.  2nd Edition, Taylor and Francis, London, 2003
Clausen, Henrik, Light & communication, Meldorf Hansen, 2009
Liljefors, Anders og Ejhed, Jan, Bättre belysning, Byggeforskningsrådet, 1990
Ovesen, Ib, Grundbegreber og Målinger, Lys og Belysning Hæfte 2, Lysteknisk Selskab / Aschehoug, 1972
Ovesen, Ib, Kvantitet og Kvalitet , Lys og Belysning Hæfte 6, Lysteknisk Selskab / Aschehoug, 1971
Starby, Lars, En bok om belysning Ljuskultur, 2006
Starby, Lars, Handbok, Belysningsteknik, Ljuskultur, 1983
The IESNA Lighting Handbook, 9.ed, isbn 0-87995-150-9