Refleksion

Reflektans

Reflektans er et udtryk for, hvor meget lys en flade tilbagekaster.

Reflektansen (eller refleksionsfaktoren) bestemmes som forholdet mellem den reflekterede lysstrøm fra en flade og den lysstrøm, der rammer fladen, og er en faktor mellem 0 og 1.

Reflektansen betegnes med det græske bogstav ρ (rho).

En reflektans på 0,55 betyder at 55 % af den indfaldende lysstråling vil blive reflekteret af fladen. På tilsvarende vis angives andelen af transmitteret og absorberet lysstråling ved hhv. en transmissionsfaktor og en absorptionsfaktor.

For et givet materiale vil summen af de 3 faktorer (refleksionsfaktoren, transmissionsfaktoren og en absorptionsfaktoren) altid være 1.

Anvend korrekte værdier for reflektans
Det har stor betydning for energiforbruget om de betydende flader, primært gulve, vægge og lofter, er mørke eller lyse. Lyse flader med høj reflektans reflekterer meget mere lys end mørke flader med lav reflektans.

I belysningsberegningsprogrammer, som f.eks. Dialux el. FabaLight er reflektanser for gulve, vægge og lofter som udgangspunkt sat til hhv. 0,2; 0,5 og 0,7. Rekfektanserne har imidlertid stor betydning for hvor mange armaturer, der skal benyttes for at opnå det ønskede belysningsniveau. Derfor er det vigtigt at disse værdier justeres, så de svarer til de faktiske forhold.

 

gv-50-10-10-reflektanser-i-arb-lokale-high.jpg

I figuren er angivet, hvilke refleksionskoefficienter der, under normale betingelser, vil være ideelle for forskellige overflader i et lokale.

 

Anbefalede reflektanser i arbejdslokaler
Som udgangspunkt anbefaler man reflektanser for betydende flader i arbejdslokaler, som vist i figuren. Årsagen til, at der anbefales en højere reflektans til vinduesvæggen end til vægge uden vinduer er, at vinduernes egen reflektans er relativt høj, og der derfor kan opstå generende blænding fra vinduerne, hvis vinduesvæggens reflektans er for lav i forhold til vinduernes.

For specifikke typer arbejdsopgaver kan der være forhold, der gør, at de anbefalede reflektanser afviger fra disse. Det gælder for eksempel skærm- ogh kontorarbejdspladser. Her anbefales reflektanser som vist i figuren.    

 

Relaterede emner: