Refleksion

Forskellige typer transmission

Nogle materialer er helt lystætte, mens andre, som f.eks. glas og gardiner, er mere eller mindre gennemsigtige og transmitterende.

Ligesom ved refleksion skelner man mellem

  • ren transmission
  • diffus transmission
  • blandet transmission 


Den rene transmission er karakteriseret ved, at et parallelt strålebundt der rammer et transmitterende materiale, og efter at have passeret dette stadig er et parallelt strålebundt med en retning parallel med indfaldsretningen. Denne form for transmission kendes f.eks. fra rent glas.

Den diffuse transmission er karakteriseret ved, at lyset spredes i alle retninger efter at have passeret et diffust transmitterende materiale. Denne form for transmission kendes fra opaliseret glas.

En særlig form for diffus transmission er den ideelt diffuse transmission, der er kendetegnet ved at lysfordelingen af det transmitterede lys følger 2. cosinus lov eller Lamberts cosinuslov.

Endelig er der blandingen mellem den rene og den diffuse transmission, der kaldes blandet transmission.

 

gv-50-30-11-sh-semi-diffus-transmission1-high.jpg gv-50-30-12-sh-semi-diffus-transmission2-high.jpg gv-50-30-10-sh-ren-transmission-high.jpg gv-50-30-13-sh-ideel-diffus-transmission-high.jpg gv-50-30-14-sh-blandet-transmission-high.jpg

Forskellige typer transmission. De to figurer til venstre viser eksempler på semidiffus transmission, figuren i midten viser den rene transmission, derefter følger ideel diffus transmission og helt til venstre vises et eksempel på blandet transmission.

 

Relaterede emner: