Oplevelse af lys

Skitsering af lyset i rummet

 

Skitser lysets fordeling i et rum, hvor lysmængden i rummet og på rummets flader varierer. Læg mærke til hvordan forskellige fladers luminanser varierer og gengiv dette så præcist som muligt vha. gråtoner.

 

lr-10-30-30-jan-fugl-spejlgulv-bilbao-airport-high.jpg

Foto: Jan Fugl.

 

Øvelsen kræver:
Blyant og papir

Nyttig baggrundsviden:
Oplevelse af lys
Luminans

 

Andre øvelser under Grundviden