Oplevelse af lys

Oplevelse af lys

gv-10-00-10-silla-herbst-lygte-i-skumring-high.jpg

zoomTændt lygte i skumringslys.
Foto: Silla Herbst. 

Lyset og dets karakter er afgørende for opfattelsen af dimensioner, materialer, teksturer, detaljer, farver med videre. Lyset former vores omgivelser visuelt. Det gælder ude og inde og for både dagslys eller kunstlys.

Vores oplevelse af lys omfatter både det lys, der belyser omgivelser og genstande og det lys, der når vore øjne som et resultat af materialernes bearbejdning af lyset. Materialets egenskaber og vores egen position er afgørende for oplevelsen. Oplevelsen afhænger derfor både af lyset og af genstande og omgivelser.

Lysets karakteristika er afgørende for oplevelsen
Til enhver lyskilde knytter sig en række karakteristika, der er afgørende for vores oplevelse af lyset og belysningen. Det gælder lyskildens størrelse, lysets styrke og farve samt karakteristika, der knytter sig til lyskildens lysfordeling.

Lyskildens og armaturets størrelse, herunder størrelsen i forhold til det den belyser, har betydning for skyggetegningen. Jo mindre lyskilden er, jo mere præcist vil lyset være, hvilket betyder at skyggetegningen er skarp og præcis, og at detaljerne træder tydeligt frem. Jo større lyskilden er, jo mere diffust vil lyset være og jo blødere bliver skyggetegningen.

Lysets styrke, dvs. hvor meget lys lyskilden udsender i retning mod det, der belyses, har betydning for oplevelsen af lysniveau og lysfordeling. Lysstyrken har desuden betydning for blænding og refleksioner i blanke flader.

Lysets farveegenskaber knytter sig dels til lysets farvetone, dels til farvegengivelsen. Lysfarven kan være kold, neutral eller varm og man taler i den forbindelse om lysets farvetemperatur. Den kølige blå himmel har en høj farvetemperatur, mens det varme lys fra solen har en lav farvetemperatur. Lysets farvegengivelsesindeks har betydning for, hvor godt lyset gengive farver.

Rettet eller diffust lys
Lyset fra en lyskilde eller et armatur kan udsendes på mange måder, f.eks. i en enkelt retning eller i alle retninger. Man taler i den forbindelse om lyskildens eller armaturets lysfordeling.

Hvis lyset udsendes i en bestemt retning, er lyset 'rettet'. Det gælder f.eks. lys fra spotlights eller lyskilder med en indbygget reflektor. Hvis lyset udsendes i mange retninger, vil lysudsendelsen være mere eller mindre 'diffus'. Det gælder f.eks. lyset fra lysrørsarmaturer.

Lysfordelingen har betydning for, hvordan og hvor lyset rammer og dermed for vores oplevelse af lys, omgivelser og genstande.

 

gv-10-00-20-kätte-bønløkke-rundetårn-high.jpg

Lyset former arkitekturen, og arkitekturen former lyset, Rundetårn. Foto: Kätte Bønløkke.

 

I arbejdet med lys, uanset om det er dagslys eller kunstlys, er det afgørende at have styr på og være opmærksom på lysets karakteristika og visuelle egenskaber.

Der kan være forskellige tilgange til det at arbejde med lys og lysets fordeling i et rum. Der er f.eks. forskel på lyset på helheden og lyset på detaljen.

Dagslyset og kunstlyset har både ligheder og forskelle. De skal ofte fungere sammen og må derfor også planlægges sammen. Dagslyset har desuden betydning både for vores mentale og fysiske velvære.

 

Relaterede emner: