Lysets bestanddele

Spektralfordeling for lavtryksnatrium

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Spektralfordeling for lavtryksnatrium.

Download høj opløsning (24.47 KB)

 

Andre illustrationer under Grundviden

Om illustrationer

Alle illustrationer er i jpg-format.

Hvor intet andet er nævnt, må illustrationerne benyttes i undervisningssammenhæng og med angivelse af kilde.