Lysets bestanddele

Introduktion

gv-20-00-01-sh-sollys-gennem-prisme-low.jpg

Det hvide lys fra solen inde-
holder alle farver.
Foto: Silla Herbst.

zoom

Uden lys ville der ikke være liv på jorden. Vi er afhængige af lyset og behøver lys for at kunne se. Øjnene er menneskets vigtigste informationsorgan. Uden lys kan vi ikke opfatte former, farver etc.

Vi kan modtage langt flere informationer pr. tidsenhed med vores øjne end med vores ører. Det kan imidlertid kun lade sig gøre, hvis der er lys. Men lyset påvirker os på flere måder, blandt andet vores hormonproduktion.

Vores øjne modtager lys fortrinsvis reflekteret fra de genstande, der belyses, men også lys direkte fra lysgiveren, f.eks. solen eller en kunstig lyskilde.

Lys er elektromagnetisk stråling
Elektromagnetisk stråling optræder i en række forskellige former. Det lys, som mennesker opfatter, er elektromagnetisk stråling med bølgelængder mellem 380 og 780 nm (nanometer), og kaldes det synlige spektrum.

Øjet er ikke lige følsomt overfor de forskellige bølgelængdeområder i det synlige spektrum. Man taler i den forbindelse om øjets spektrale følsomhed, som behandles under Lys og menneske.  

Alt efter hvordan lyset er sammensat, kan det have forskellige egenskaber og for eksempel gengive farver meget forskelligt. Vores øjne ser ikke selve lyset. Det vi ser, er at lyset rammer en flade eller en partikel i luften.  

 

gv-20-00-20-licht-de-stråler-sh-version-high.jpg gv-20-00-10-licht-synligt-farvespektrum-high.jpg

Synligt lys udgør kun en lille del af det elektromagnetiske spektrum.

 

Farverne i det hvide lys
Når vi sender hvidt lys gennem et prisme, kan vi se at det hvide lys er sammensat af lys med alle farver. Denne opdagelse gjorde Newton (engelsk matematiker, fysiker og astronom, 1643-1727) i 1666.  

 

gv-20-00-30-den-store-danske-isaac-newton-high.jpg gv-20-00-40-km-regnbue-high.jpg

I 1666 opdagede Newton (1643-1727) at det hvide lys er sammensat af alle farver. Vi kender fænomenet fra regnbuen, hvor lyset spredes i regndråberne og derved frembringer en regnbue på himlen. Illustration til venstre: Gyldendal/www.denstoredanske.dk. Foto til højre: Kenneth Munck.

 

De forskellige farver repræsenterer forskellige bølgelængder i det synlige område, som ligger mellem 380 og 780 nm. Lysenergi eller lysstråling karakteriseres rent fysisk ved 3 egenskaber; spektralfordeling, intensitet og retning.

 

Relaterede emner: