Lysets bestanddele

Ikke synlig stråling

Lyset fra solen indeholder elektromagnetisk stråling ved forskellige bølgelængder. Det synlige lys er kun en ganske lille brøkdel af den samlede stråling fra solen.

Både for dagslys og kunstlys gælder det, at lyset ikke kun udsender stråling inden for det synlige område, men også ultraviolet (UV) og infrarød stråling (IR). For eksempel udsender en temperaturstråler store mængder strålingsenergi i det infrarøde område, hvilket er årsagen til, at så stor en del af den effekt, som lyskilden optager, omdannes til varmeenergi.

 

gv-20-20-10-plankkurve-halogen-high.jpg

Det synlige lys udgør kun en del af den samlede stråling fra en lyskilde. Gløde- og halogenglødelyskilder udsender meget varme i form af infrarød stråling. LED'er udsender stort set kun synligt lys, og hverken UV-lys eller infrarød stråling, hvilket øger energieffektiviteten.

 

Relaterede emner: