Luminans

Skitsering af luminanser

 

Skitser luminansfordelingen i et rum. Læg mærke til hvordan de forskellige fladers luminanser varierer og gengiv dette så præcist som muligt vha. gråtoner.

 

lr-20-00-10-jan-fugl--dagslys-i-rum-rundetårn-high.jpg

Foto: Jan Fugl.

 

Øvelsen kræver:
Blyant og papir

Nyttig baggrundsviden:
Oplevelse af lys
Luminans