Luminans

Typiske værdier for luminans

Øjet indstiller sig efter det luminansniveau, der er i synsfeltet.

Det typiske indendørs luminansniveau ligger på ca. 1-100 cd/m2, mens det typiske udendørs niveau er ca. 100-10.000 cd/m2. Øjet kan typisk adaptere til at opfatte luminansforskelle, som spænder over 2 dekader.

Alle flader med luminanser, der er lavere end det niveau øjet er adapteret til, vil blive opfattet som sorte, mens flader der har luminanser højere end dette niveau, vil blive opfattet som hvide.


 

  gv-120-10-10-typisk-inde-udeluminansniveau-high.jpg

Figuren viser typiske luminansværdier i indendørs (venstre) og udendørs (højre) miljøer. Luminanser, der er større end det luminansniveau, vores øjne er adapteret til, vil opleves som hvide eller meget lysende, mens luminanser, der er lavere, vil opleves som sorte eller meget mørke.    

 

I tabellen herunder findes eksempler på typiske værdier for luminansen ude og inde.

 

Hvidt papir 100 cd/m²
Lysstofrør 15.000 cd/m²
Mat glødelampe 70.000 cd/m²
Solen 1.600.000.000 cd/m²
Månen 2.500 cd/m²

 

 

Relaterede emner: