Luminans

Sammenhæng mellem luminans og lysstyrke

Der er en entydig sammenhængen mellem luminans og lysstyrke.

En flade på 0,3 m · 0,2 m har en middellysstyrke i en retning vinkelret på fladen på 90 cd. Middelluminansen af fladen fås da af

L = 90 cd / (0,3 · 0,2) m2 = 1.500 cd/m2

Hvis man ønsker at finde luminansen i en anden retning, må lysstyrken i den pågældende retning kendes, og endvidere skal der divideres med arealet af fladens projektion på et plan vinkelret på den pågældende retning. 

 

(Indholdet i dette afsnit er baseret på hæftet Grundbegreber og målinger, Ib Ovesen, 1967)

 

Relaterede emner: