Luminans

Øjet tiltrækkes af lys

Øjet tiltrækkes af det lyseste område i synsfeltet. Det bevirker, at opmærksomheden lettest holdes fast der, hvor der er mest lys.

Stigende adaptationsniveau, altså stigende luminanser i omgivelserne, forbedrer øjets grundlæggende funktioner såsom kontrastfølsomheden, synsstyrken og opfattelseshastigheden.

Hvis øjet skal have de bedst mulige synsbetingelser og komforten samtidig skal være størst muligt, bør arbejdsobjektet have størst luminans, de umiddelbare omgivelser en noget lavere luminans og de fjernere omgivelser en endnu lavere luminans. Dog må forskellene ikke være så store, at de fjernere omgivelser bliver for mørke og derfor virker ubehagelige, og at kontrasten mellem arbejdsobjektets luminans og de fjernere omgivelser bliver ubehageligt stor.

I figuren er foreslået nogle anbefalelsesværdige luminansniveauer på en almindelig arbejdsplads. Hvis baggrundsluminansen er på niveau 1, bør arbejdsobjektets luminans være ca. 5 gange højere, og arbejdsobjektets umiddelbare omgivelser være ca. 3 gange højere. Herved sikres fokus på arbejdsopgaven, og behagelige luminansovergange fra arbejdsobjekt til baggrund.

 

gv-120-40-10-luminansforhold-ved-bord-high.jpg

 

 

Relaterede emner: