Luminans

Måling af luminans

Luminans måles med et luminansmeter. Luminansmetret måler de luminanser, der møder vores øjne.

Ved måling af luminanser med luminansmeter (luminanskamera) på en konkret arbejdsplads eller lignende skal målinger foretages "fra" selve arbejdspladsen (personens plads), så de bidrager til en kortlægning af dominerende luminanser i netop denne position.

 

Relaterede emner: