Luminans

Luminanstrin

Vores synsbetingelser afhænger af fordelingen af luminanser i omgivelserne. Hvis der er store forskelle mellem lyst og mørkt, vil der være risiko for blænding.

Alt synsarbejde kan foregå med større eller mindre lethed, sikkerhed og hastighed, og afhænger af den præcision, hvormed øjet opfatter arbejdsobjektet og dets detaljer. I den forbindelse er det afgørende, at øjet er i en passende adaptationstilstand.

Det er luminanstrinene inden for et spænd fra mørke til blænding i en given adaptationstilstand, der er afgørende for indtrykket af lyset i rummet. Er luminansfordelingen helt jævn med få luminanstrin, bliver lyset i rummet monotont. Har fordelingen store forskelle fra lyst til mørkt, bliver lyset i rummet kontrastfyldt eventuelt med risiko for blænding.

Pludselig overgang fra små til store luminanser eller omvendt, og store spring mellem synsfeltets luminanser, kan medføre blænding eller nedsat synlighed. Som regel vil en variation med jævnt forløbende luminansovergange være at foretrække.

Kontrol af luminansforhold

Ved kontrol af luminansforhold er følgende spørgsmål relevante:

  • Viser en gennemgang af resulterende luminanser for rummets elementer (vægge, gulv, loft, inventar, arbejdsfelt osv.) et luminansmønster, som svarer til den karakter, man ønsker at tillægge rummet?
  • Er der utilladeligt store spring i luminansen mellem sammenstødende, større flader, respektive skarp afgrænsning mellem flader med meget stor luminansforskel?

 

Relaterede emner: