Luminans

Enheden for luminans

Eftersom luminansen er et udtryk for, hvor meget lys der udsendes fra en given flade, er enheden for luminans candela pr. m², forkortet cd/m².

For luminans anvendes betegnelsen L.

Luminansen er defineret som L = I / A og enheden er derfor candela pr. m², som ofte skrives cd/m².

Luminansen i et punkt på en overflade og i en given retning findes som lysstyrken af et overfladeelement, som indeholder punktet, divideret med det tilsyneladende areal af elementet set i den pågældende retning.

Hvis den flade, der betragtes, ikke er i en ret vinkel på synsretningen, vil fladens tilsyneladende areal være forskelligt fra fladens areal. Det tilsyneladende areal fås som den ortogonale projektion af fladen et plan vinkelret på den givne synsretning. Det tilsyneladende areal er derfor

A' = A·cos v

Ved at indsætte enheden for lysstyrke og areal i formlen for luminans, L= I / A, fremgår det, at en flade på 1 m², der har en lysstyrke på 1 candela vinkelret på fladen, har en luminans på 1 cd/m2.

Luminansen af en belyst flade er en funktion af belysningsstyrken på fladen, vinklen mellem fladens normal og betragtningsvinklen og fladens refleksionsegenskaber.

Hvis f.eks. 1.000 lux måles på et arbejdsplan, vil et mat hvidt papir have en luminans på ca. 250 cd/m², mens en mat bordplade i lys eg vil have en luminans på ca. 150 cd/m². For halvblanke eller blanke materialer vil luminansen være forskellig i forskellige retninger.

Relaterede emner: