Introduktion

Introduktion

gv-20-00-10-licht-de-lysbølger-low.jpg

Det synlige lys består af
elektromagnetiske bølger.

zoom

Grundviden om lys og belysning omfatter viden om, hvad lys er, vores oplevelse af det og hvilke parametre og basale begreber, der knytter sig til lyset og dets samspil med omgivelserne. 

Lyset er forudsætningen for at vi kan se og forholde os til vores omgivelser. Lyset er stemningsskabende og spiller en afgørende rolle for vores visuelle oplevelse af et sted eller en genstand. Det gælder både inde og ude og for både dagslys og kunstlys

Lys er elektromagnetisk stråling. Dets sammensætning af bølgelængder har betydning for lysets farveegenskaber.

Nogle grundlæggende begreber knytter sig til lysets samspil med omgivelserne, mens andre knytter sig til selve lyset. De belysningstekniske grundbegreber er lysstrøm, lysstyrke, belysningsstyrke og luminans.

 

 

Relaterede emner: