Formtegning, skygge og glans

Skyggekategorier

Ved analyse af form og skyggetegning kan det være en fordel at opdele skyggerne i et antal funktionsbestemte kategorier.

I artiklen 'Lyset i rummet og lyset på tingene' definerer arkitekten Sophus Frandsen 4 funktionsbestemte skyggekategorier, som fremgår af figuren herunder:

A.    Stor rumskygge
B.    Stor genstandsskygge
C.    Lille genstandsskygge
D.    Lille detaljeskygge

 

gv-60-20-10-sophus-frandsen-lysindfald-i-rum-på-objekt-high.jpg

Figur: Lisbeth Skindbjerg Kristensen/Sophus Frandsen.

 

Ifølge Sophus Frandsen findes nøjagtigt de samme skyggekategorier i princippet i alle rum, også rum med dagslys fra oven eller belyst med kunstig belysning. Sophus Frandsen skriver:

'De fire skyggetyper adskiller sig fra hinanden på flere måder, nemlig ved deres

  • plads i rummet
  • størrelse
  • belysningsniveau
  • præcision

Jo mindre en skygge er, des tydeligere bliver den, fordi fortoningsovergangen fra lyst til mørkt afvikles under en stadig mindre synsvinkel. (…) Lyset i rummet opfattes mere blødt og har sjældent de skarpe overgange, som både distraherer og fejlfortolkes, hvis de findes i det perifere syn. Omvendt vil lyset på tingene være præget af den præcision, som letter form og detaljeiagttagelse.'

Skyggerkategorier behandles også i afsnittet Lysets visuelle egenskaber.

 

Relaterede emner: