Farvegengivelse

Lysfarve, farver og farvegengivelse

Både en farves spektrale refleksion og den spektrale sammensætning af det lys, der rammer farven, er afgørende for, hvordan en farvet flade ser ud.

Det er væsentligt, at farver planlægges sammen med belysningen.

Det, der er afgørende for at en lyskilde har gode farvegengivende egenskaber, er, at lyskilden har en udstråling i alle bølgelængder inden for det synlige område af spektret.

Både en lyskildes lysfarve og dens farvegengivende egenskaber afhænger af dens spektrale sammensætning. I den forbindelse skal det nævnes, at selv om to lyskilder ser ens ud med hensyn til deres lysfarve og har samme farvetemperatur, behøver de ikke at gengive farver på samme måde.

 

gv-30-30-11-relativ-spektral-udstråling-ra-farver-high.jpg

Figuren viser den spektrale refleksion af de 8 farver, der anvendes til bestemmelse af en lyskildes Ra-indeks. Figur: DCL.

 

 

gv-30-30-10-dcl-relativ-spektral-udstråling-high.jpg

Figuren til venstre viser den relative spektrale refleksion af en purpur (rødviolet) overflade. Figuren i midten viser den relative spektrale udstråling af lyset fra en glødelampe (stiplet) og et eksempel på den relative spektrale udstråling af dagslyset (ikke stiplet). Hvis overfladen belyses med lys fra en glødelampe, vil fladens spektrale udstråling være som vist i den stiplede kurve i figuren til højre. Hvis overfladen belyses med dagslyset , vil fladens spektrale udstråling være som vist i den optrukne kurve i samme figur. Det ses tydeligt, at overfladens farve vil være forskellig i de to slags lys. I glødelys vil den virke meget rødere end i dagslys. Figur: DCL.

 

Farveadaptation
Bedømmelsen af farver afhænger af øjets farveadaptation. Hvis samme farve bedømmes først i glødelampelys og dernæst i dagslys, vil de i mange tilfælde se ens ud. Dette skyldes dels at øjet har vanskeligt ved at huske farver, dels at øjets farveopfattelse ændrer sig på en sådan måde, at det er mindst følsomt i det farveområde, som domineres af lyskilden, altså mindst følsomt for rødt i glødelys og mindst for blåt i dagslys.

Hvis man prøver at bedømme farverne samtidig i dagslys og lyset fra en temperaturstråler, vil man imidlertid opdage, at visse farver ser vidt forskellige ud. Dette fænomen kaldes metameri

 

Relaterede emner: