Farvegengivelse

Lysets spektrale sammensætning

En lyskildes evne til at gengive farver afhænger af den spektrale sammensætning af det udsendte lys og angives med et Ra-indeks mellem 0 og 100.

Beregning af et Ra-indeks tager derfor udgangspunkt i en måling af lyskildens spektralfordeling, ud fra hvilken lyskilden kan karakteriseres ved dens farvekoordinater og korrelerede farvetemperatur (CCT). Lyskildens farvetemperatur er afgørende for, hvilken referencekilde der skal benyttes til beregning af Ra-indekset. Når en lyskildes Ra-index bestemmes, sker det ved at sammenligne lyskildens evne til at gengive 8 standardiserede testfarver (testfarve 1-8 i tabellen herunder) med en såkaldt ideallyskildes evne til at gengive de samme 8 farver. Derudover kan et specifikt Ra-indeks bestemmes for yderligere 6 testfarver. Disse kan benyttes til evaluering af en lyskildes gengivelse af bl.a. 4 klare farver samt hudfarvet (lys hudtone) og olivengrøn.

Hvis lyskildens farvetemperatur er under 5.000 K benyttes en ideel temperaturstråler, mens dagslyset benyttes som reference, når farvetemperaturen er over 5.000 K. I begge tilfælde skal referencekilden have samme farvetemperatur som testlyskilden.

Som referencekilde benyttes en beregnet spektralfordeling, idet man i langt de fleste tilfælde ikke har adgang til en fysisk referencekilde med den ønskede farvetemperatur. Spektralfordelingen for dagslys benyttes således som referencekilde for lyskilder med en farvetemperatur på omkring 6.500 K.

 

gv-30-40-10-test-object-color-high.jpg

Figuren viser de 8 standardiserede testfarver (1-8) samt 6 testfarver (9-14), der anvendes til bestemmelse af henholdvis Ra-indeks og specifikt Ra-indeks, som beskrevet i teksten.

 

Hvis alle 8 farver gengives ens, vil lyskilden have et Ra-index på 100. Lyskildens specifikke Ra-index for hver enkelt farve bestemmes som

Ri = 100 - 4,6ΔEi

hvor størrelsen af ΔEi (den euklidiske distance) angiver afvigelsen fra ideallyskilden. Lyskildens Ra-index bestemmes som et middeltal for de specifikke afvigelser.

CIE Technical Report 13.3-1995 Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Proporties of Light Sources indeholder en nøjagtig beskrivelse af den metode, som er standard for bestemmelse af Ra-index for en given lyskilde. 

 

Relaterede emner: