Farvegengivelse

Bestemmelse af Ra-indeks

En lyskildes evne til at gengive farver angives ved et farvegengivelsesindeks, også kaldet et Ra-indeks.

Dagslys har et Ra-indeks (Rendering Average Indeks) på 100 og gengiver således farverne optimalt, mens Ra-indekset for temperaturstrålere, dvs. gløde- og halogenlyskilder er næsten lige så godt, nemlig 99-100. Ra indekset for øvrige typer lyskilder varierer og ligger i bedste fald omkring 95. Ra-indekset er ikke en procentsats, og kan også være negativ.

Et Ra-index for en given lyskilde bestemmes ved at sammenligne lyskildens evne til at gengive 8 standardfarver.

Da bestemmelse af Ra-indekset er baseret på en matematisk sammenligning af lyskildens og referencelyskildens gengivelse af de 8 standardfarver, er der dog ikke tale om en visuel bedømmelse af, hvordan disse farver tager sig ud i forskellig belysning.

 

 gv-30-00-10-ncs-farver-i-rgb-version-high.jpg

De 8 standardfarver, der anvendes til bestemmelse af en lyskildes Ra-indeks. De viste farver er vejledende.

 

Lyskildens farvetemperatur har betydning for dens farvegengivelse. Ved beregning af Ra-indeks skal referencelyskilden derfor have samme farvetemperatur som den lyskilde vis Ra-indeks skal bestemmes.

Ra-indekset er en form for rangordning af lyskilders evne til at gengive farver, men giver ikke oplysninger om, hvordan lyskilden påvirker farveoplevelsen i et rum. Jo lavere Ra-indeks, jo dårligere farvegengivelse. Af Ra-indekset kan man heller ikke aflæse, hvordan en bestemt farvenuance påvirkes. Selv et højt Ra-indeks kan dække over en betydelig forvrængning af visse farver. Den eneste måde at sikre sig om, at lysstråling og farvesætning passer sammen, er derfor at se og bedømme farverne i den lysstråling, som kommer til at findes i lokalet, i dagslys og i kunstlys, sammen og hver for sig.

Hvis lyset fra en lyskilde ikke indeholder alle bølgelængder i det synlige spektrum, vil det ikke kunne gengive alle farver lige godt. Dagslyset indeholder alle bølgelængder og har den bedste farvegengivelse på 100. Gløde- og halogenglødelys indeholder også alle bølgelængder og har en farvegengivelse på 99-100. For andre lyskilder når farvegengivelsesindekset ikke op på hverken 99 eller 100. F.eks. har langt de fleste almindelige lysstofrør en farvegengivelse på 80-85, hvilket matcher kravene i danske standarder for langt de fleste typer arbejde. 

På engelsk kaldes Ra-indekset ofte 'Colour Rendering Index' eller CRI. 

 

Relaterede emner: