Belysningsstyrke

Måling med luxmeter (gruppearbejde)

 

bmv-40-10-10-dcl-luxmeter-high.jpg

Indstil luxmeteret og mål belysningsstyrken i et punkt vandret på bordet. Alle i gruppen gentager på skift målingen. Resultaterne indføres i skemaerne nedenfor, og gruppens resultater sammenlignes.

 

Egen måling:

Luxmeterets følsomhed:
x100 / x10 / x1

Aflæst skalaværdi

Belysningsstyrke lux

  

 

 

 

Gruppens måleresultater:

Person

A

B

C

D

E

Belysningsstyrke
i lux

 

 

 

 

 

 

Er der store forskelle på de målte belysningsstyrker?

Hvis ja, hvorfor?

 

Belysningsstyrker i forskellige retninger
Mål belysningsstyrken i 3 retninger i samme målepunkt midt på bordet, ved:

  • at holde fotoelementet vandret (horisontalt plan)
  • ved at holde det lodret (vertikalt) mod vinduet
  • ved at holde det lodret (vertikalt) mod bagvæggen

Måleresultaterne skal angives for dagslys alene og for kunstlys alene. Hvis dagslyset ikke kan lukkes ude, er det muligt tilnærmelsesvis at regne sig frem til belysningsstyrker for kunstlyset. Dette gøres ved at foretage en måling, mens både kunstlys og dagslys er til stede. Efterfølgende slukkes kunstlyset og målingenforetages med dagslysbidraget alene. Disse to tal trækkes fra hinanden.

Dagslyset kan variere meget: Foretag derfor de sammenhørende målinger af kunstlys + dagslys og dagslys alene umiddelbart efter hinanden. Før måleresultaterne ind i tabellen på næste side.

 

Belysningsstyrke i lux målt på:

Kunstlys + dagslys
(1)

Dagslys alene
(2)

Kunstlys
(1) - (2)

Vandret flade

                       

 

 

Lodret mod vindue

 

 

 

Lodret med bagvæg

 

 

 

 

Hvilke egenskaber kendetegner henholdsvis dagslys og kunstlys?

 

Dagslysets variation
Mål belysningsstyrken fra dagslyset alene i et vandret plan i ca. 0,85 meters højde over gulvet i en linje midt i lokalet fra vindue til bagvæg.

Foretag målingerne med passende mellemrum (f. eks. for hver 0,5 meter), før dem ind i tabellen herunder og tegn en kurve over de målte belysningsstyrker i et xy-diagram med afstanden til vinduet på x-aksen og belysningsstyrken på y-aksen.

 

Afstand til vindue (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belysningsstyrke (lux)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelsen kræver:
Luxmeter, blyant og papir

Nyttig baggrundsviden:
Belysningsstyrke
Dokumentation af dagslysforhold
Lysåbningens betydning for lyset i rummet

 

Andre øvelser under Grundviden