Designværktøjer

Virtuelle modeller og computerbaseret simulation

Beregningsprogrammer til pc gør det muligt at simulere og analyse dagslys- og/eller kunstlys-systemer i enkle eller komplekse rumgeometrier vha. dagslysfaktorer og absolutte belysnings- og luminansværdier.

Velux Daylight Visualizer er et nyttigt redskab i en tidlig fase af et designprojekt, da det grafiske input-interface gør det muligt at vurdere simple rumgeometrier. Programmet har desuden en importfunktion, som gør det muligt at håndtere temmelig komplekse bygningsgeometrier, men kræver, at man bygger simuleringsmodellen i et eksternt CAD-program.

 

dl-50-40-10-werner-osterhaus-velux-daylight-visualizer-simpel-dagslyssimulering-low.jpgSimpel dagslyssimulering med VELUX Daylight Visualizer 2.

 

Andre belysningssimuleringsværktøjer, der ofte bruges i Danmark, er DIALux, RELUX Pro and LightCalc. Som Velux Daylight Visualizer har disse programmer et rimelig intuitivt interface-design og giver mulighed for både dagslys- og kunstlysvurderinger. Med undtagelse af LightCalc, kan disse programmer beregne blænding i forbindelse med kunstlys.

 

 

dl-50-40-20-werner-osterhaus-relux-pro-simpel-dagslyssimulering-low.jpgSimpel dagslyssimulering med RELUX Pro. 

 

 

 

dl-50-40-30-werner-osterhaus-relux-pro-isodiagram-for-dagslysfaktorer-low.jpg

Isodiagram for dagslysfaktorer i et rektangulært rum regnet i RELUX Pro.

 

Komplekse belysningsberegningsprogrammer
Mere komplekse og tekniske belysningsberegningsprogrammer som RADIANCE gør det muligt for brugerne at simulere næsten alle belysningssituationer med ekstraordinær nøjagtighed og fotografisk billedkvalitet. For at opnå et nemmere input- og outputinterface, er RADIANCE-simuleringsenheden desuden blevet indbygget i forskellige andre lysdesignværktøjer. IESVE RADIANCE  er et eksempel på dette. Med RADIANCE kan man vurdere forskellige blændingsindekser for både dagslys og kunstlys. Selvom RADIANCE, i dets oprindelige UNIX-baserede form, kræver omfattende studieindsats, anvendes programmet af mange lysrelaterede forskningsinstitutioner og af designere over hele verden (se www.radiance.org).

Ulemperne ved alle de ovennævnte beregningsprogrammer er deres statiske analyse af forholdene på en given dato og tidspunkt.  For at undgå disse begrænsninger og muliggøre en dynamisk vurdering af daglysforholdene over et helt år eller dele af et år, er der udviklet yderligere simuleringsværktøjer. DAYSIM er et eksempel på dette.

Nogle programmer giver mulighed for klimabaseret dagslyssimulation og kan beregne de termiske forhold omkring vindueselementer og i forhold til lys, termisk komfort og energieffektivitet. Eksempler på sådanne programmer er Energy-Plus og BSim. Da det primære fokus for disse programmer er på energieffektivitet, er beregninger af dagslysforhold mere simple i forhold til nogen af de øvrige programmer.

For at hjælpe fremtidens designere til at tage de rigtige beslutninger, tilbyder mange arkitekt- og ingeniørskoler i dag kurser, der inkluderer simuleringsopgaver og vurdering af beslutninger vedr. lysdesign.

 

 

Relaterede emner: