Designværktøjer

Grafiske dagslysværktøjer

Der findes enkle værktøjer til grafisk vurdering af daglysforholdene i en bygning. Værktøjerne kan give hurtige svar på om man har truffet de rigtige beslutninger vedr. de forhold i en bygning, der vedrører dagslyset.

I figurerne herunder ses skitser vedr. 30 og 45 graders dagslysregler. I figurerne er vist de områder, hvor dagslysindfaldet i bygninger der vil være tilstrækkelig, hvis der ikke er udendørs obstruktioner. 

 

dl-50-10-10-dagslysindfald-1-high.jpg

dl-50-10-20-dagslysindfald-2-high.jpg 

Figurerne viser de områder, hvor dagslysindfaldet i bygninger vil være tilstrækkelig, hvis der ikke er udendørs obstruktioner. Kilde: DETAIL Praxis Tageslicht Kunstlicht. 

 

Himmelgrænseplan
Dagslysforholdende i en bygning afhænger i høj grad af bygningen og rummets placering i forhold til bygningens omgivelser og omgivelsernes afgrænsning af himmelrummet. Man taler i den forbindelse om et himmelgrænseplan, som afhænger af den eller de obstruktioner, der findes i omgivelserne, f.eks. en modstående bygning eller et stort træ.

Himmelgrænseplanets hældning er bestemt af afstanden til og højden af en given obstruktion i forhold til facadeåbningens eller vinduets begrænsninger. 

 

BRS Daylight Protractors
I 1960'erne udviklede Hopkinson, Petherbridge og Longmore på Building Research Station (BRS - ny Building Research Establishment, BRE) i England et værktøj kaldet BRS Daylight Protractors (Hopkinson et al. Daylighting,  William Heinemann Ltd., London 1966 og Longmore, BRS Daylight protractors. HMSO, London, 1968).

Værktøjet består af vinkelmålere til bestemmelse af dagslysfaktorer og anvendes sammen med planer og snit for et rum til at bestemme dagslysfaktoren i rum med sidelys eller ovenlys, eller i rum, hvor dagslysåbningerne vender ind mod et atrium. En detaljeret beskrivelse af metoden findes i SBi-anvisning 203 (SBi, 2002).

 

Relaterede emner: