Designværktøjer

Fuldskala testrum og mock-ups

I visse projekter kan det være tilrådeligt at udføre test i fuldskala testrum eller mock-ups med henblik på at vurdere dagslysmængder og dagslysforhold så nøjagtigt som muligt.

Fuldskalatest anbefales især, når andre simuleringsværktøjer ikke kan håndtere kompleksiteten af den teknologi, designerne ønsker at benytte, eller hvis rummene er udstyret med en særlig designløsning, der ikke tidligere har været testet i tilstrækkelig grad. Dette gør sig især gældende for kvalitative krav som opfattelsen af rum og visuel komfort i komplekse dagslysdesigns.

Nogle af de kvalitative krav kan formelt undersøges vha. strukturerede videnskabelige modeller, der inkluderer:

Fuldskala mock-ups kan forhindre dyre fejltagelser, især hvis der skal bygges mange rum af den samme type.

Et kendt eksempel er New York Times kontorbygning, hvor man i vid udstrækning testede vha. sådanne mock-ups.
(Se windows.lbl.gov/comm_perf/newyorktimes.htm)

 

 

Relaterede emner: