Dagslysstyring og blændingskontrol

Strategier vedr. blænding

Strategier vedr. skygge og blændingskontrol af lodrette vinduesåbninger indbefatter forskellige interne og eksterne løsninger, hvor afskærmningen udgør en del af det samlede vinduessystem.

Solafskærmning anvendt i arkitekturen kan klassificeres i to kategorier:

  • En statisk, ikke justerbar afskæmning, f.eks. i form af udhæng, lyshylder samt vandrette og lodrette lameller 
  • Justerbar afskærmning i form af justerbare markiser, jalousier, persienner, skodder og gardiner

 

dl-30-10-10-werner-osterhaus-farvede-afskærmninger-berlin-high.jpg 

Farvede afskærmninger på vestvendt facade, GSW bygning i Berlin. Foto: Werner Osterhaus.

 

Løsningerne i de to kategorier kan alle kontrollere direkte solindfald, men tillader diffust eller spredt sollys at komme ind i bygningen.

Den ikke-justerbare afskærmning kræver, at man går på kompromis, så der skabes balance mellem behovet for dagslysudnyttelse, solafskærmning, blændingsafskærmning og udsyn, da de ikke kan justeres eller fjernes, når vejrforholdene og solens position ændrer sig. Udendørs afskærmning er mest effektiv til at mindske den uønskede varmeproduktion fra solstrålingen. Arkitektoniske æstetiske hensyn eller hensyn til vedligeholdelse kan dog være en hindring for at anvende udendørs solafskærmning. Her kan man i stedet benytte afskærmning mellem to vinduesglaselementer eller på indersiden af vinduet.

Justerbare persienner, der er placeret mellem to eller flere ruder, udsættes ikke for støv eller snavs, men kan effektivt kontrollere solstrålingen og samtidig tillade at rummet tilføres dagslys. Lignende udstyr er fastmonterede reflektorelementer, bikagestrukturer, rørformede plader eller aerogelplader mellem ruderne. Aerogel er, trods dets fremragende isoleringsevne, mindre translucent end et transparent materiale, og kan derfor kun benyttes til vinduer eller ovenlys, der ikke kræver udsyn til omverdenen. Da transparente bikube- eller rørformede og isolerende materialer tillader en smule udkig, er de egnede til vinduessektioner over øjenhøjde og til lysgallerier.

 

dl-30-10-50-werner-osterhuas- lysdirigerende- reflektorelement-high.jpg dl-30-10-60-werner-osterhaus-tubular-struktur-high.jpg

Udsyn gennem fast lysdirigerende reflektorelement (tv.) og transparent isolationsmateriale med tubular struktur (th.) mellem lag af glas. Foto: Werner Osterhaus.

 

En udvendig afskærmning vil typisk være bedre med henblik på at kontrollere termiske forhold end en indvendig løsning, men kan også være udsat for vind og andet, som ødelægger afskærmningen eller gør vedligeholdelsen af den for besværlig. For at sikre så god en afskærmning som muligt, kan den optimale løsning i nogle tilfælde være at kombinere forskellige systemer til afskærmning af sollys og kontrol af blænding.

 

dl-30-20-60-dcl-source-Schuster-facadeelementer-low.jpg

Position for solafskærmning og blændingskontrol med forskellige termiske og visuelle funktioner. Figur: DCL, source: Heide G. Schuster. Tageslichtsysteme im Spiegel der Nutzer, PhD Thesis, Uni Dortmund, 2006.

 

Relaterede emner: