Dagslysets kvaliteter og karakteristika

Dagslysets sammensætning

Lys er elektromagnetisk stråling med bølgelængder mellem 380 og 780 nanometer. Alt efter hvordan lyset er sammensat, vil det have forskellige egenskaber.

Vi omgiver os med en bred vifte af naturlige og menneskeskabte energikilder, som udsender energi i et varieret bånd i det elektromagnetiske spektrum. Lysenergi er ikke meget forskellig fra radio- og tv-signaler, varme eller røntgenstråling. Alle består af bølger af energi, der bøjer sig, blander sig med hinanden, og reagerer på forhindringer i de fleste tilfælde på samme måde som vandbølger.

Elektromagnetisk stråling kan være synlig eller ikke-synlig. Sollys indeholder også elektromagnetisk stråling i forskellige dele af spektret. At skaffe tilstrækkelig med dagslys i bygninger er primært forbundet med den del af solens spektrum, som er synligt for det menneskelige øje, dvs. i bølgelængdeområet fra omkring 380nm til 780nm.

 

  dl-10-10-50-farvetemperatur-på-dagslys-high.jpg

Farvetemperaturskala med angivelse af dagslysets typiske farvetemperatur ved solopgang og for en kølig blå himmel.  

 

Om dagen, eller ved fotopisk syn, er det menneskelige øje mest følsomt for bølgelængder i området omkring 555nm. Dette lys opfattes som lys med en grønlig farve, der minder om sollys, som filtreres gennem blade på et træ. Man mener, at det menneskelig syns følsomhed topper i dette område pga. den lange periode i menneskets udvikling, hvor mennesket levede under en baldakin af træer. Om natten, eller ved skotopisk syn, topper øjets følsomhed ved 505nm.

 

 dl-10-10-60-ingrid-schreiner-lys- alle-aarhus-high.jpg

Allé på Rosenholm Slot, Hornslet ved Århus. Foto: Ingrid Schreiner.

 

Når det kommer til lysfølsomheden i det menneskelige biologiske ur (circadian system) topper den ved en helt anden bølgelængde, nemlig omkring 460nm. Måske skyldes dette, at det diffuse lys fra en blå himmel har størst indflydelse på vores daglige rytme.

 

dl-10-10-70-dcl-source-velux-følsomhed-gangliaceller-og-synsceller-high.jpg

Kurven til venste viser gangliacellernes følsomhed overfor lys. Kurven til højre er V-lambda-kurven, dvs. øjets følsomhedskurve, som gælder for fotopisk syn (dagsyn). Figur: DCL, source: Velux Daylight, Energy and Climate, Basic Book 2nd Edition . 

 

Hvis man vil undgå unødvendige sideeffekter som bygningsmaterialer, der falmer pga. UV-stråling og overophedning i dagslysoplyste rum pga. infrarød stråling (varme), må man imidlertid også se på den del af sollysets spektrum, der ligger i området for ultraviolet (UV under 380 nm) og infrarød (IR under 780nm) stråling.

Fordi dagslys indeholder ultraviolet lys, kan det hurtigt få farvepigmenter til at falme. Lys, hvad enten det er dagslys eller kunstlys, kan også tilføre varme til en bygning. Mange belysningssystemer er meget ineffektive til at producere lys og producerer desuden varme. Lyset fra gløde- og halogenglødelamper udsender kun ca. 5 % af sin energi som lys, resten bliver omformet til varme, oftest i et område nær det infrarøde spektrum.

 

Relaterede emner: