Dagslysets kvaliteter og karakteristika

Dagslys, sollys og skygge

Et objekt, der udsættes for lys, omdirigerer ikke blot lysstrålerne ved refleksion fra overfladen, men skaber også et fænomen, som er fundamental for synsperceptionen, nemlig skyggen.

Når et objekt rammes af lys, får skyggerne og objektets overflade dimensionerne og formen til at træde frem. På samme tid kaster objektet skygge på andre overflader, som blokerer for lyset.

Der er en kvalitativ forskel på de skygger lyset skaber, som afhænger af vinklen mellem det direkte og indirekte lys, der rammer et objekt. Direkte lys, f.eks. fra stærkt sollys, skaber meget distinkte skygger, der er karakteriseret ved skarpt optrukne linjer og høj kontrast til det oplyste omkringliggende område. Skyggerne fremstår nærmest sorte. Indirekte lys, f.eks. fra en overskyet himmel, skaber lyse og grå skygger med bløde overgange mellem områder, der er belyst direkte fra himmellyset og områder, der kun er belyst ved reflekteret lys fra andre overflader. Disse skygger er knapt synlige.

 

dl-10-60-10- sophus-frandsen-tre-lysforhold-high.jpg

Form og skygge som resultat af hhv. rettet, diffust og blandet (kombination af rettet og diffust) lys. Fotos: Sophus Frandsen. 

 

Lysdesignere, malere og fotografer taler også om selvskygger og slagskygger. Overflader, der vender væk fra lyskilden og derfor kun rammes af indirekte lys, betegnes at have selvskygger.

En selvskygge hører derfor til de overflader på objektet, der ikke bliver belyst. En slagskygge er en skygge, der kastes fra et objekt på et andet objekts overflade. Denne form kaldes derfor også for kasteskygge. Når slagskygger har skarpe grænser, skaber de perceptionel information om rumlig dybde. På samme måde, som objekter formindskes, jo længere væk de er i rummet, mindskes deres skygges størrelse også. Der er få andre designelementer, der er mere vigtige for skabelsen af kunst og arkitektur end kombinationen af lys og skygge.

Tekstur er tæt forbundet med lys og skygge. Tekstur og lyshed følges ad. Lys, som falder på en overflade med tydelig tekstur, skaber kontraster mellem det fremhævede og skygger. Den relative størrelse, dybde og tæthed i de teksturelle elementer højner eller mindsker opfattelsen af overfladens lyshed afhængig af skyggernes proportionelle effekter. Direkte lys, der strejfer en overflade, fremhæver teksturen ved at skabe længere skygger end lys, der falder vinkelret på overfladen.

 

dl-10-60-40-werner-osterhaus-tekstur-overflade-opera-oslo-high.JPG dl-10-60-50-werner-osterhaus-tekstur-overflade-opera-oslo-high.JPG

Tekstur i den norske nationaloperas træfacade, Oslo. Foto:  Werner Osterhaus.

 

Relaterede emner: