Dagslysåbninger i rum og bygninger

Valg af vinduer

Overophedning og blændingsproblemer kan reduceres markant, hvis man optimerer glas og afskærmning af dagslys og sollys.

Der er udviklet vinduer med en coating, der filtrerer udvalgte bølgelængder fra, f.eks. infrarøde stråler fra solen, hvilket kan bidrage til en mere kontrolleret varmetransmission gennem vinduesglasset. Det er vigtigt at finde en rigtig balance mellem glassets lystransmittans (LT-værdi) og dets totale solenergitransmittans (g-værdi). Hvis man reducerer lystransmittansen for meget, kan det faktisk resultere i øget opvarmning indendørs, da der vil være et større behov for mere kunstlys.

 

dl-20-50-08-pilkington-lt-high.jpg

Sammenhørende værdier af lystransmittans (LT) og solenergitransmissans (g-værdi). Figur: Pilkington.

 

dl-20-50-09-pilkington-sollystransmittans-high.jpg 

Solenergitransmittans (g-værdi) som funktion af bølgelængde for forskellige glastyper. Figur: Pilkington. 

 

Termo- og elektrokromiske glasmaterialer giver en lignende forbedring af effektiviteten. Disse glastyper anvender termiske eller elektriske impulser til at skifte mellem transparent og translucent tilstand afhængig af, om der ønskes direkte sollys i rummet eller ej.

Forskere på SINTEF (Norge) og Lawrence Berkeley National Laboratory (USA) har gennemført en større markedsundersøgelse af de bedste vinduesprodukter. Fokus var på lav termisk transmittans (glassets U-værdi). Undersøgelsen omfattede vakuumglas, intelligente vinduer, glas med solceller, vinduesrammer, selvrensende glas, lavemissionsbelægning på glas og afstandprofiler. Konklusionen var, at det på nuværende tidspunkt er vakuumglas, nye afstandsprofilmaterialer og -løsninger, elektrokromiske vinduer og aerogel-vinduer, der ser mest lovende ud, hvad angår forbedring af den termiske effektivitet samt dagslys- og solegenskaber i forbindelse med vinduesprodukter. Rapporten indeholder meget nyttige tabeller over de forskellige produkter. (Jelle, B.P. et al., 2012)

Optimering af lysåbninger, vinduesglas og afskærmning kan ske vha. computerberegninger eller fysiske modeltest.

Til visse formål vil farvet glas være velegnet, f.eks. til at skabe en særlig atmosfære i et rum eller i en bygning.

 

dl-20-50-20-werner-osterhaus-farvet-glas-wellington-high.jpg dl-20-50-10-werner-osterhaus-farvet-glas-gemunden-high.jpg

Eksempler på anvendelse af farvet glas i et kloster i Gemünden/Main, Tyskland, og på Te Papa Tongarewa, Museum of New Zealand, i Wellington. Foto: Werner Osterhaus.

 

Relaterede emner: