Dagslysåbninger i rum og bygninger

Solvarme og varmetab

Når først varmen fra solens stråler er kommet ind i en bygning, er det ikke nemt at komme af med den uden at belaste energiforbruget. 

Normalt anbefales det at forhindre ukontrolleret sollys i at nå ind i en bygning gennem et vindue eller ovenlysvindue. Så undgår man nemlig problemer med solvarme på arbejdspladser henover året, især om sommeren eller i det tidligere efterår.

Glas lader ikke de langbølgede varmestråler slippe ud af en bygning. Vi kender alle ubehaget ved at sætte os ind i en bil, der har været parkeret længe i solen. Overskydende varme i en bygning (på engelsk kaldet "cooling load") må fjernes vha. kølings- og airconditionanlæg. Dette gælder især for større kontorbyggerier, hvor vinduerne ofte ikke kan åbnes, så der opnås naturlig ventilation, da det vil genere det mekaniske kølingsanlæg.

En facade, der vender mod middagssolen (sydlig eksponering på den nordlige halvkugle) er typisk mest hensigtsmæssig, fordi dagslyset er mest fremtrædende og næsten ensartet fra denne del af himlen. Om sommeren, når overskydende varmeprodduktion kan give problemer, kan vandrette udhæng til en vis grad kontrollere direkte sollys, fordi solen står højere på himlen midt på dagen. På andre årstider, kan andre typer solskærmning være nødvendige, også for at kontrollere blænding. En facade, der vender væk fra middagssolen (nordlig eksponering på den nordlige halvkugle) er den næstmest effektive facade, da det sollys, der rammer den, hovedsageligt er diffust dagslys fra himlen - med undtagelse af den tidlige morgensol og sene aftensol, som kan ramme facaden i løbet af højsommeren. Varmetab kan dog være et problem om vinteren.

Øst- og vestvendte facader er kun potentielt eksponeret for direkte sollys den halve dag og mens solen er i en lavere vinkel. Dette gør effektivt design af åbninger noget sværere. Især vestvendte facader kan være udsat for en stor og uønsket varmeproduktion gennem sommerperioden på uhensigtsmæssige tidspunkter. Dertil kommer potentielle blændingsproblemer, forårsaget af den lavtstående sol.

Varmetab
Vinduer er ofte et svagt punkt i forhold til isolering af en bygning og kan medføre et betydelig varmetab og kondens på glasfacader. Da varmetab om vinteren er en vigtig faktor i det generelle energiforbrug i en bygning, bør der generelt sættes mere fokus på varmetab.

Forskere, specielt i Nordamerika, Europa og Japan, har gjort en betydelig indsats for at udvikle vindueskomponenter, der kan forbedre vinduernes generelle isoleringsevne, så den svarer til vægelementernes evne. Man har f.eks. brugt argon- eller kryptongas i mellemrummet mellem vinduesruderne. Udvikling, der skal forbedre varmetab i vindues- og dørrammer er også på vej.

I Europa bruges også rullejalousier (rolling shutters), der kan rulles ned over vinduet om natten for at øge vinduets isolationsevne, og det giver yderligere privatliv og sikkerhed mod tyveri/indbrud om natten for bygningens beboere. Disse skærme er normalt uigennemsigtige og skal fjernes om dagen, hvis der skal komme tilstækkelig sollys ind i rummet.

 

Relaterede emner: