Dagslysåbninger i rum og bygninger

Ovenlysåbninger

Ovenlysåbninger er fællesbetegnelsen for dagslysåbninger i taget. Disse anvendes i tagetager eller bygninger i et plan.

Ovenlysåbninger er enten vandrette eller skrå. De er placeret i et loft eller en tagflade og giver en stor mængde lys med et minimalt glasareal. Ovenlysåbninger er særligt velegnede til store fabriks- eller lagerbygninger med et stort forhold mellem volumen og væggenes omkreds.

Anvendelsen af ovenlys er vidt udbredt i boliger, offentlige og kommercielle bygninger, da de på en effektiv måde kan bidrage med dagslys langt ind i rum og bygninger.

 

 dl-20-30-09-velux-ovenlys-high.jpg

 Ovenlys. Foto: Velux.

 

Forskellige typer ovenlys
Der findes forskellige typer ovenlys. Betegnelsen ovenlys anvendes om stort set alle lysåbninger placeret i tagfladen. Dog anvendes betegnelserne rytterlys og shedlys for åbninger, der er en del af tagkonstruktionen. Ofte anvendes betegnelsen ovenlys sammen med et mere beskrivende tillægsord såsom runde, aflange, firkantede etc.

Shedlys betegner en serie af enkeltplacerede lysgallerier (klerestorier). De ses typisk i alle størrelser europæiske industribygninger, der er bygget omkring århundredeskiftet. Åbningerne vil normalt vende væk fra solen for at udnytte det diffuse himmellys mere end det direkte sollys til at oplyse bygningen indendørs. Hvis de vender mod solen, vil åbningerne i de savtakkede tage kræve en mere effektiv afskærmning for at undgå blændingsproblemer.

 

dl-20-30-100-dcl-source-ching-and-adams-ovenlys-typer-high.jpg

Betegnelsen ovenlys anvendes om stort set alle lysåbninger placeret i tagfladen, dog på nær rytterlys (C og D) og shedlys (B). De øvrige viste ovenlys er hvælvet ovenlys (A), kvadratisk plant ovenlys (E), pyramideformet ovenlys (F), kvadratisk kuppelformet ovenlys (G) og rundt kuppelformet ovenlys (H). Figur: DCL, source: Ching and Adams.

 

dl-20-30-110-dcl-source-ching-and-adams-ovenlysvindue-high.jpg

Ovenlysvindue. Figur: DCL, source: Ching and Adams.

 

 

dl-20-30-10-werner-osterhaus-ovenlys-high.jpg dl-20-30-20-werner-osterhaus-daglyspåbninger-high.jpg

Savtakkede ovenlys i en fabrik i Luedenscheid, Tyskland. Foto: Werner Osterhaus.

 

Nogle typer ovenlys tillader lys at komme ind fra to eller flere sider samtidig. Med et passende udhæng over facaden, der vender mod solen og et ovenlys af denne type, vil lysfordelingen inde i bygningen være mere ensartet.

 

dl-20-30-50-werner-osterhaus-ovenlys-aarhus-high.jpg  

Ovenlys over ekspeditionsområde og udhæng over facaden på Aaby Bibliotek i Aarhus. Fotos: Werner Osterhaus.

 

dl-20-30-30-werner-osterhaus-shedlys-tag-utzon-center-aalborg-high.jpg dl-20-30-40-werner-osterhaus-ovenlys-wellington-high.jpg

Eksempler på ovenlys: Utzon Center i Aalborg (tv.) og Seatoun School i Wellington, New Zealand (th.). Fotos: Werner Osterhaus. 

 

dl-20-30-70-werner-osterhaus-ovenlys-berlin-high.jpg dl-20-30-60-werner-osterhaus-ovenlys-berlin-high.jpg

Ovenlyset i et supermarked i Berlin reducerer el-forbruget til elektrisk belysning. Foto: Werner Osterhaus.

 

Placering, udsyn og blænding
Ved anvendelse af ovenlysåbninger skal man være opmærksom på, at denne type lysåbninger vender mod himlen og derfor ikke giver det samme udsyn til omgivelserne som sidelysåbninger. Til gengæld giver nogle slags ovenlysåbninger mindre anledning til blænding end sidelys. I nogle tilfælde giver ovenlysvinduer desuden mulighed for at skabe et godt udsyn til omgivelserne, hvor det ellers ikke ville være muligt.  

Hvis ovenlysvinduer placeres, så de vender mod syd- eller vest, vil solen i perioder sende et skarpt og varmt lys ind i lokalet. Ved at placere vinduet øverst i det skrå loft vil lyset reflekteres ned i rummet via en modstående væg. På denne måde opnår man et reflekteret lys, der er blødere end det direkte sollys.

I et lokale der vender mod nord, vil det reflekterede himmellys give et køligt og diffust lysindfald. Nordvendte vinduer kan med fordel placeres lavt, så der evt. er udsigt til omgivelserne.

Er der tale om østvendte vinduer, bør disse placeres, så der tages højde for solens vinkel og bane, og man får glæde af det gyldne morgenlys. Som for syd- og vestvendte vinduer, kan det være en fordel at placere østvendte vinduer relativt højt.  

Fordele og ulemper
Ovenlysåbninger er, som alle andre lysindtag, forbundet med både fordele og ulemper. Ovenlysåbningernes store styrke er, at de kan bidrage med store mængder dagslys på steder, hvor lyset fra sidelysåbninger ikke når frem. Dagslysåbninger i taget kan desuden give et højere og mere ensartet belysningsniveau end lavere placerede vinduer af samme størrelse i facaden.

I sommerperioden kan man opleve problemer med varme, da solen står højt på himlen. Hvis varmen er et stort problem om sommeren, kan det være nødvendigt med afskærmning af ovenlysene eller højere lysskakte under ovenlys. Næsten alle slags tagkonstruktioner vil i øvrigt være bedre som isolering end selv de bedste ovenlysvinduer, men ovenlys kan i mange tilfælde alligevel bidrage positivt til energibalancen om vinteren pga. opvarmning via varmestråling gennem ruden.

Avancerede dagslyssystemer
Prismatiske eller holografiske glaspaneler, spejlpaneler eller dagslyssystemer til anvendelse i bygningskerner (som light guides eller lystunneler og fresnellinser kombineret med fiberoptik) er blandt de nyere tiltag, der er udviklet til at øge dagslystilgangen til rum langt inde i bygningen.

 

Relaterede emner: