Måleudstyr

Introduktion

Alle fotometriske målinger er baseret på fotodetektorer, dvs. flere typer enheder, der frembringer et elektrisk signal, når den udsættes for lys.

Håndholdte lysmålere med indbyggede fotosensorer anvendes til måling af lysmængde, som enten falder på et punkt eller reflekteres fra en flade.

Mere komplekse former for fotometrisk måling sker ved hjælp af laboratorieudstyr rundt omkring i belysningsindustrien.

Fælles for gængse belysningsmålinger er, at instrumenterne er indrettet til alene at måle synligt lys, altså lys med bølgelænger fra ca. 400 til 780 nm, som kan registreres af det menneskelige øje. Næsten alle lyskilder udsender også stråling uden for dette interval i form af infrarødt eller ultraviolet lys. Instrumenterne er derfor indrettet til at korrigere for det menneskelige øjes evne til at registrere de enkelte bølgelængder i det synlige område, dvs. efter den såkaldte V(λ)-kurve.

 

 

bmv-20-00-10-lmt-front-belysningssensor-high.jpg

Front på belysningsstyrkesensor med farvede glasstykker, som korrigerer sensorens måling, så den svarer til det menneskelige øjes opfattelsesevne. Foto: LMT.

 

Som det gælder for andre måleinstrumenter er jævnlig kalibrering et vigtigt grundlag for præcise målinger. Selv med optimalt og velkalibreret udstyr er en usikkerhed på mindst 1-2 % almindeligt. Professionelle målinger bør derfor altid ske med kalibrerede måleinstrumenter.

 

Relaterede emner: