Introduktion

Introduktion

Beregning, måling og vurdering af lys og belysning omfatter dagslys, elektriske lyskilder, armaturer og hele belysningsanlæg både ude og inde.

Kvantitets- og kvalitetsmålinger af lys er nødvendige af flere årsager:

  • Lyskilder og armaturer lysmåles for at disse kan indgå i planlægning, visualisering og vurdering af belysningsløsninger, herunder forhold omkring energi
  • Dagslys kan måles for at vurdere indvirkningen dels af det synlige lys i et rum, og dels af varmestrålingen
  • Kunstlys i rum inde og ude kan måles for at vurdere om lysets fordeling, mængde og kvalitet er som ønsket, og eventuelt opfylder lovkrav

De følgende afsnit handler om metoder og instrumenter til målinger af synligt lys, og metoder og software til beregning, måling og vurdering af dagslys i rum samt kunstlysinstallationer inde og ude.

 

Relaterede emner: