Feltmåling og vurdering af udendørs belysning

Måling af farveegenskaber udendørs

I princippet kan måling af lysets farveegenskaber indgå ved feltmålinger, men hører nok til sjældenhederne.

Måling af kunstlysets farveegenskaber, dvs. farvegengivelse og farvetemperatur, kan dog være relevant i forbindelse med LED-løsninger, hvor der kan være betydelige forskelle fra armatur til armatur, og om nødvendigt kan farveegenskaberne måles med et håndholdt kromameter.

 

Relaterede emner: