Feltmåling og vurdering af udendørs belysning

Måling af energiforbruget i udendørs belysning

Et komplet billede af belysningsanlægget indeholder en energimåling.

Det anbefales, at der gennemføres indtil flere målinger under forskellige driftsbetingelser.

For et udendørs anlæg, hvor man udskifter den eksisterende belysning med ny belysning, kan man f.eks. måle:

  • elforbruget i den eksisterende installation
  • elforbruget i den nye installation (efter indbrænding af lyskilder)

Det vil ofte være nødvendigt at måle flere gange i løbet af et år, f.eks. en måling pr. årstid eller kvartal.

Målingen kan let gennemføres ved at anvende et almindeligt multimeter, der kan måle spændingsfaldet og strømstyrken. Målingerne tages direkte på tilledningen til det enkelte armatur for at sikre, at ingen andre tilsluttede belastninger er inkluderet.

 

Relaterede emner: