Feltmåling og vurdering af udendørs belysning

Måling af belysningsstyrker udendørs

Måling af belysning udendørs er relevant, hvis man vil vurdere et eksisterende belysningsanlæg, eller kontrollere resultatet af et nyt.

Målinger af belysningsstyrker skal foretages flere gange i et gittermønster i samme position. Man må vælge et sted, som er repræsentativt, dvs. uden overdreven skygge eller belysning fra andre kilder. Måleområdet bør ligge mellem to armaturer. Hvis vejen belyses fra to sider, kan man nøjes med et måleområde svarende til den ene halvdel af vej og evt. cykelsti og fortov, som vist i figuren. Dette kaldes en armaturcyklus.

Gittermønsteret bør have målepunkter med regelmæssigt indbyrdes afstand, og minimum ti målepunkter pr. vognbane. Målepunkterne lægges lidt fra kanten af måleområdet. Hvis belysningen på fortov og cykelsti også er af interesse, lægges en række af minimum fem målepunkter i fortovets eller cykelstiens centerlinje.

Alle målinger skal foretages på jordoverfladen. Målepunkterne skal så vidt mulig være på samme position i hele overvågningsperioden. Brug f.eks. spraymaling til at markere og re-markere målepunkterne. Følgende diagram giver et eksempel på, hvordan det ville se ud på en tosporet vej med fortove og cykelstier.

 

bmv-50-10-10-målepunkter-vej-high.jpg

 

Eksempel på repræsentativt måleområde på en almindelig vej med gadebelysningsarmaturer langs begge sider af vejen.

 

 

bmv-50-10-20-diagram-fordeling-feltmålepunkter-vej-high.jpg

 

Eksempel på fordeling af feltmålepunkter i et repræsentativt måleområde.

 

Man må sørge for så vidt muligt at undgå, at observatøren kaster skygge på måleinstrumentet. Hvis man har et instrument med separat målecelle, som er forbundet til instrumentet med en ledning, er det muligt at komme lidt på afstand.

Hvis målingen i væsentlig grad forstyrres af baggrundslys, f.eks. fra månen eller en bygning, må målingen foretages med måleobjekterne i tændt og slukket tilstand, hvorved bidraget fra forstyrrende lyskilder kan trækkes fra.

 

Relaterede emner: