Feltmåling og vurdering af udendørs belysning

Introduktion

Feltmålinger udendørs er relevante, hvor man påtænker at indføre eller ændre en eksisterende belysning, eller hvor man gerne vil kontrollere en belysnings funktion.

Målinger af udendørs belysning besværliggøres af at

  • omgivelsestemperaturen ikke er konstant, hvilket kan påvirke både belysningsarmaturers, lyskilders og måleinstrumenters funktion
  • det sjældent kan lade sig gøre at undgå, at målingen forstyrres af lys fra andre kilder, dvs. lys fra måne, sol, bygninger eller andre belysningsarmaturer
  • omgivelsernes reflektans kan ændre sig med vejrforholdene, f.eks. hvis der er sne og regn

Det anbefales derfor at lave flere målinger under skiftende forhold, f.eks. kvartalsvise belysningsmålinger i tørt vejr. Disse målinger bør foretages i forskellige årstider, idet man registrerer omgivelsestemperaturen.

 

Relaterede emner: