Feltmåling af indendørs belysning

Måling af luminanser indendørs

En flades luminans, dvs. den lysmængde, som udsendes eller reflekteres fra en flade, kan punktmåles med en håndholdt luminansmåler.

Da opfattelsen af lys og blænding hænger tæt sammen med luminans- og kontrastforhold, er luminansmålingen vigtig til vurdering af f.eks. arbejdspladser.

Hvor et luxmeter kan bruges til punktvise målinger af belysningsstyrker i et rum, kan et luminansmeter bruges til den mest korrekte måling af lysvirkningen for brugerne, da den tager højde for overfladernes reflektans. Det er oftest ikke solen eller lyskilden selv, man ser på, men lyset fra reflekterende flader i og uden for rummet.

Ved vurdering af dagslys er det ikke tilstrækkeligt at måle luminanser i rummet på en overskyet dag. De største kontraster opstår naturligvis ved fuld sol. Også solvinklen kan have betydning, og kraftigt solindfald og spejlinger på klare vinterdage med lav solhøjde kan være meget generende.

 

Relaterede emner: