Feltmåling af indendørs belysning

Måling af farveegenskaber indendørs

I princippet kan måling af lysets farveegenskaber indgå ved feltmålinger, men det hører nok til sjældenhederne.

Dagslysets farveegenskaber, dvs. farvegengivelse og farvetemperatur, er pr. definition ideelle, da hele det synlige spektrum er repræsenteret ligeligt i dette lys.

Ikke desto mindre kan dagslysets farvegenskaber forvrænges væsentligt af genskin fra andre bygninger, rummets vægge eller møbler samt valget af materialer i vinduesglas og -rammer, solafskærmninger og andre transparente bygningsdele.

Hvis det er nødvendigt, kan farveegenskaberne måles med et håndholdt kromameter.

Måling af kunstlysets farveegenskaber kan være relevant, f.eks. i forbindelse med LED-løsninger, hvor der kan være betydelige forskelle fra armatur til armatur.

 

Relaterede emner: