Feltmåling af indendørs belysning

Introduktion

Indendørs feltmålinger af dagslys og kunstlys anvendes typisk til at vurdere, om lyset er tilstrækkeligt og har den rigtige kvalitet i forhold til den opgave, det skal understøtte.

Godt lys i bygninger opfattes med rette som en stor gevinst for bygningens brugere, da lyset både indgår i opfattelsen af bygningens æstetik og funktion. Det er derfor nødvendigt ikke blot at vinde erfaring med intuitiv, praktisk planlægning af dagslys og kunstlys, men også at kunne støtte sin visuelle opfattelse med teknisk planlægning og konkrete målinger.

Et godt sæt af målinger af indendørs lysforhold vil ofte indeholde:

  • Dagslysets niveau og fordeling på forskellige tidpunkter og under varierende vejrforhold. Målinger bør kombineres med en beskrivelse af dagslyset i det fri på måletidspunktet, dvs. belysningsstyrke, skydække, samt skyggeforhold
  • Kunstlysets niveau (belysningsstyrker) og luminansfordeling. Kunstlys bør i sagens natur måles, når der ikke dagslys til at forstyrre målingen
  • Evt. kan også lysets farveegenskaber måles

Målingerne suppleres med en visuel vurdering af kontraster og blændingsforhold.

Måling af dagslys er mere kompliceret end kunstlys. Det skyldes at:

  • dagslysmængden og -kvaliteten varierer med breddegrad, årstider, skydække og klokkeslæt
  • dagsindfaldet i bygninger afhænger af de enkelte rums orientering i forhold til verdenshjørnerne, samt bygningens position i forhold til skygge eller genskin fra f.eks. bevoksning, terræn eller andre bygninger
  • dagslysindfaldet afhænger af valget af materialer i vinduer, solafskærmninger og andre transparente bygningsdele
  • dagslyset også medfører varmestråling, som har betydning for bygningens indeklima

 

Relaterede emner: