Feltmåling af indendørs belysning

Blænding, reflekser og skyggedannelse indendørs

Blænding og luminansfordeling hænger tæt sammen. Jo større luminans jo større er risikoen for blænding.

Blænding opstår, når en lysende flade, f.eks. en lyskildes overflade eller en vinduesflade, har en større luminans, end øjet er adapteret til. Blænding er afhængig af luminansen af den lysende overflade, størrelsen af fladen, dens placering i synsfeltet og ikke mindst luminansen af den flade, der omgiver den lysende flade, dvs. baggrundsluminansen. Samtidig spiller omgivelsernes generelle luminans ind på oplevelsen af blænding. Generelt gælder, at jo større forskel i luminans mellem en lysende flade og dens omgivelser, jo større blænding.

Der findes ikke instrumenter til måling af blænding i rum. Man kan vurdere, om lyset synes planlagt, så gener minimeres:

  • Undersøg om direkte sollys er blokeret ved vinduernes orientering, eller på passende måde kan blokeres f.eks. ved hjælp af persienner eller markiser. Direkte sollys på et arbejdsplan kan virke generende, himmellys og reflekteret lys er mere behageligt. Blænding fra dagslyset forekommer typisk, når solen står lavt primært om foråret og efteråret. Undersøg også om blænding fra vinduer er reduceret ved at have lyse karme og indfatninger samt lyse overflader i rummet. Også arbejdsborde med stort dagslysindfald kan med fordel være lyse.
  • Blændingsgener kan komme fra sollysets refleksion i reflekterende overflader som computerskærme eller lyse eller blanke materialer.
  • Ved ovenlys kan blænding komme fra sollysets refleksion i blanke overflader eller fra det direkte indfaldende sollys.  Ved alle typer af blændingsgener anbefales justerbar udvendig solafskærmning, som kan betjenes individuelt.
  • Ubehagsblænding kan optræde ved store kontraster. Man kan konstatere, om der er ubehagsblænding, hvis man bruger hånden som kasketskygge, og føler en mere behagelig situation som følge af afskærmning af kraftigt lys eller overflader med høje luminanser. 
  • Undersøg om der ved normal anvendelse af og færden i rummet forekommer blænding fra lysarmaturer ved direkte indkig til lyskilder, eller reflekser i afskærmninger.
  • Undersøg om skyggetegningen på arbejdsplaner er passende. 100 % diffust lys giver meget svage skygger. Meget direkte lys fra punktformige lyskilder eller sollys giver meget hårde skygger. Begge dele kan være generende for formtegningen af genstande.


Undersøg orienteringen og placeringen af arbejdspladserne, og se om de er indrettet så blændingsproblemer er minimeret, samtidig med at dagslysets positive egenskaber udnyttes. Normalt anbefales det, at man placerer arbejdspladser, så synsretningen er parallel med vinduesfladen, og således at højrehåndede har dagslyset og en arbejdslampe ind fra venstre og omvendt for venstrehåndede.

 

Relaterede emner: