Beregning

Simulering af armaturer i forbindelse med produktudvikling

Mange armaturer er udviklet og optimeret til at opfylde lovmæssige krav til belysningsstyrker, blænding mv.

Når lyset fra en lyskilde skal fungere i et professionelt belysningsarmatur, er det vigtigt i forbindelse med produktudviklingen at kunne forudsige og optimere de optiske deles funktion. Med de optiske dele menes overflader i eller på armaturet, som rammes eller gennemstråles af lys. Dette gælder reflektorer og afskærmninger, dvs.  refraktorer, diffusere, frontglas og absorbere.

F.eks. skal vejbelysningsarmaturer udsende lys i ganske bestemte retninger og mængder, og måske også afskærme lyset, så det ikke generer mennesker i bygninger nær ved armaturerne. Sådanne armaturer optimeres til at opfylde vejbelysningsreglerne, som indeholder bestemmelser for lysets fordeling, styrke og blændingsforhold mv. betinget af trafikforhold.

På samme måde bliver professionelle belysningsarmaturer til indendørs brug optimeret mod krav som f.eks. DS/EN 12464-1, således at arbejdspladser, skoler, institutioner mv. kan belyses så effektivt og komfortabelt som muligt.

I forbindelse med udviklingen af et armatur modeleres de optiske dele i armaturet typisk i simuleringsprogrammer som OptisWorks, Photopia, TracePro og ProSource.

 

Relaterede emner: