Beregning

Beregning af kunstlys udendørs

Beregning af kunstlys udendørs skal sikre, at kunstlyset er tilstrækkeligt og har den rette komfort for brugerne, inden belysningsarmaturerne sættes op. Det er desuden vigtigt, at løsningen bliver optimal både energimæssigt og økonomisk.

Beregningsprogrammer er komplicerede, fordi de ikke alene skal tage højde for vejens eller byrummets geometri, men også for reflektanser af eventuelle bygningers overflader. Desuden skal beregningsprogrammerne kunne indlæse de lysmålingsfiler (output af spejlgoniometermålinger), som hører til de belysningsarmaturer, man gerne vil anvende.

Mange beregningsprogrammer kan indlæse gade- og bygningsgeometrier fra forskellige CAD-programmer, og armaturernes lysmålingsfiler kan findes online.

Programmerne kan til en vis grad selv foreslå armaturfordeling og -tæthed ud fra oplysninger om ønsker til gennemsnitlig belysningsstyrke, vejbelysningsreglernes belysningsklasser og andre relevante standarder.

Outputtet af lysberegningen er en rapport, som ofte indeholder:

  • Projektbeskrivelse
  • Liste over anvendte armaturer og deres data
  • Overblik over belysningsplan (geometri for vej, gade, plads eller lignende samt hvilke armaturer, som er anvendt hvor)
  • ISO-luxkurver på grundfladen. Beregning af belysningsstyrker og regelmæssighedstal (U0 og U1). Der er to krav til vejbelysningens regelmæssighed (på engelsk kaldet uniformity), nemlig langsgående regelmæssighed U1, og total regelmæssighed U0. U1 er lig med Lmin/Lmax, hvor L er de beregnede belysningsstyrker. I det viste eksempel er der en udmærket regelmæssighed på langs, mens lyset ikke er fordelt tilstrækkelig godt på tværs af vejen.
  • Diverse visualiseringer af belysningen, evt. som "false colour", som vist i figuren (ved en false colour rendering illustreres belysningsstyrken med "unaturlige" farver - man kan selv knytte specifikke belysningsstyrkeniveauer til hver farve)

 

bmv-10-40-10-dialuxberegning-vej-low.jpg

Demonstrationsprojekt beregnet i Dialux: Vej (bredde 7 m) med lygter langs vejens ene side for hver 25 m. Lygternes lys kastes kraftigt ud i vejens længderetning, og svagt på tværs. 

 

 

bmv-10-40-20-dialuxvisualisering-vej-low.jpg

Demonstrationsprojekt visualiseret i Dialux.

 

Til beregning af kunstlys i udendørs områder findes en lang række forskellige programmer. Her er nævnt et udpluk af de mest anvendte programmer:

  • Dialux (gratis)
  • Relux (hovedparten gratis)
  • FABA Light (undervisningsversion og demoversion er gratis) - FABA Light er den danske elbranches uafhængige program til belysningsberegning, som afspejler gældende lovgivning og normer.

 

Relaterede emner: