Beregning

Beregning af kunstlys indendørs

Beregning af kunstlys indendørs tjener til at sikre, at kunstlyset er tilstrækkeligt og har den rette komfort for brugerne, inden belysningsarmaturerne sættes op. Det er desuden vigtigt, at løsningen bliver optimal både energimæssigt og økonomisk.

Beregningsprogrammer er komplicerede, fordi de ikke alene skal tage højde for rummets geometri, men også rummets og eventuelt inventarets overflader og reflektans. Desuden skal beregningsprogrammerne kunne indlæse de lysmålingsfiler (output af spejlgoniometermålinger), som hører til de belysningsarmaturer, man gerne vil anvende.

Mange beregningsprogrammer kan indlæse rumgeometrier fra forskellige CAD-programmer, og armaturernes lysmålingsfiler kan findes online.

Programmerne kan til en vis grad selv foreslå armaturfordeling og -tæthed ud fra oplysninger om ønsker til gennemsnitlig belysningsstyrke, og disse ønsker kan så tilpasses reglerne i DSEN 12464-4 og andre standarder.

Outputtet af lysberegningen er en rapport, som ofte indeholder:

 • Projektbeskrivelse
 • Liste over anvendte armaturer og deres data
 • Overblik over belysningsplan, dvs. rumgeometri samt hvilke armaturer, der er anvendt hvor
 • ISO-luxkurver på gulv og eventuelle arbejdsplaner
 • Beregning af belysningsstyrker, regelmæssighedstal og energiforbrug pr kvadratmeter. Regelmæssighedstallet beregnes efter Emin/Em, som er den mindste beregnede belysningsstyrke på gulvfladen delt med gennemsnittet
 • Eventuelt beregning af blændingstal, dvs. maks- og middelblændingstal. Kravene i DS/EN 12464-1 kan imødekommes med tabelmetoden.
 • Diverse visualiseringer af belysningen (evt. som "false colour")

 

bmv-10-30-10-dialuxberegning-skrivebord-low.jpg

Demonstrationsprojekt beregnet i Dialux: Miljø med skrivebord, stol og 4 downlights i et symmetrisk ophæng. 

 

 

bmv-10-30-20-uddrag-dialuxrapport-low.jpg

Uddrag af Dialux rapport for demonstrationsprojekt. 

 

 

 

bmv-10-30-30-dialuxvisualisering-low.jpg

Visualisering fra Dialux rapport for demonstrationsprojekt.

 

Til beregning af dagslys og kunstlys i bygninger findes en lang række forskellige programmer. Her er nævnt et udpluk af de mest anvendte programmer:

 • FABA Light (undervisningsversion og demoversion er gratis) - FABA Light er den danske elbranches uafhængige program til belysningsberegning, som afspejler gældende lovgivning og normer.
 • Radiance (University of California)
 • Relux (hovedparten gratis)
 • Dialux (gratis)

Minimum belysningsstyrke og regelmæssighed 
DS/EN 12464-1 stiller krav til minimum belysningsstyrke i arbejdsrum. Af standarden fremgår det, hvilke belysningsstyrker der er nødvendige på forskellige arbejdspladser. Kravene i DS/EN 12464-1 er minimumskrav. Af hensyn til den praktiske udformning, drift og vedligeholdelse af et belysningsanlæg, kan det dog accepteres, at belysningsstyrken er op til 25 % lavere i enkelte punkter.

DS/EN 12464-1 stiller også krav til belysningens regelmæssighed. Indenfor de enkelte belysningszoner, dvs. et arbejdsfelt, en zone omkring arbejdsfeltet eller et færdselsareal, kræves en regelmæssighed på 20 % til 70 %. Regelmæssigheden beregnes som forholdet mellem den mindste og den største belysningsstyrken indenfor arbejdsfeltet eller zonen.

 

Relaterede emner: