Samspillet mellem dagslys og kunstlys

Samspil mellem lysfarve, retning og styrke

Dagslyset og kunstlyset har både ligheder og forskelle. Når de to lystyper skal fungere sammen, er det vigtigt at tage højde for dette.

Mens kunstlysets farvetemperatur ofte er konstant, vil dagslysets lysfarve variere henover dagen og året. Styrken af kunstlyset og dagslyset er sjældent ens og de to typer lys kommer ikke altid fra samme retning.

 

lr-40-10-10-jan-fugl-lys-farve-retning-high.jpg

Lys, farve og retning. Foto: Jan Fugl.

 

Lysets farvetemperatur
I indendørs miljøer anvendes ofte lyskilder med en varm eller neutral lysfarve, dvs. lyskilder hvis farvetemperatur ligger mellem 2.700 og 4.000 K.

Dagslysets farvetemperatur varierer henover både dagen og året. Vores oplevelse af dagslysets farve i et lokale afhænger desuden af lokalets orientering i forhold til verdenshjørnerne. Lyset fra nord har en kold lysfarve, mens farvetemperaturen i sollyset fra syd er varm. 

 

lr-40-10-50-jan-fugl-balance-ml-kunst-og-dagslys-wstm-coll-high.jpg lr-40-10-31-jan-fugl-kunstlys-harmoni-dagslys-wstm-coll-high.jpg

Harmonisk samspil mellem kunstlys og daglys, Westminster College. Fotos: Jan Fugl.

 

Lyskilder vælges ofte ud fra flere parametre, herunder farvetemperaturen. Nogle typer lyskilder, f.eks. lysstofrør, fås desuden i flere udgaver med forskellig farvetemperatur.

Ligesom farvetemperaturen i kunstlyset skal passe til lokalets anvendelse og stemning, er det vigtigt at kontrasten mellem dagslyset og kunstlyset ikke er for markant. I lokaler med meget dagslys vil det derfor være passende at anvende lyskilder med en farvetemperatur omkring 3-4.000 K.

Hvis vinduesglasset i et lokale er tonet (solafskærmende glas), vil dette påvirke vores oplevelse af lysets farve, ligesom farver på rummets flader og interiør kan have betydning for vores oplevelse af lyset.

Hvis man anvender dynamisk belysning, hvor både lysniveau og lysfarve varieres henover dagen, kan man vælge at lade kunstlysets farvetemperatur følge dagslysets. 

Lysets styrke og retning
I lokaler med sidelysåbninger vil kunstlyset og dagslyset komme fra forskellige retninger. Kunstlyset er som regel placeret i loftet og har ofte en dominerende lysretning nedad mod vandrette flader. Dagslyset kommer ofte fra siden med en dominerende lysretning skråt nedad og aftager hurtigt, når man bevæger sig væk fra vinduet. I lokaler med ovenlysåbninger kommer dagslyset oppefra. Hvis himlen er overskyet, vil lyset fra ovenlysene være jævnt. Hvis der er klar himmel, kommer lyset fra forskellige vinkler afhængig af tidspunkt på dagen og solens position.    

Når dagslyset kommer fra sidelysåbninger, er rummets orientering i forhold til verdenshjørnerne afgørende for, hvor meget dagslys og sollys, der tilføres rummet, og for hvor langt dagslyset når ind i lokalet. Med sollyset følger risiko for overophedning. Gode dagslysforhold inkluderer derfor også en god solafskærmning.

Sydvendte vinduer modtager det største dagslysindfald, og det er nemmere at kontrollere solindfaldet end ved øst/vestvendte vinduer på de tidspunkter, hvor der er risiko for overtemperatur, nemlig når solen står højt på himlen (om sommeren og midt på dagen). (SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger, 2008)   

Både det direkte sollys og dagslyset kan give anledning til generende blænding. I dybe sidebelyste rum kan luminansforskellene i synsfeltet blive så store, at dagslyset giver anledning til blænding.  

 

lr-40-10-60-jan-fugl-dårlig-kunst-dagslysfordeling-high.jpg lr-40-10-40-jan-fugl-dårlig-harmoni-ml-dags-og-kunstlys-high.jpg

Tv. Skæv fordeling mellem dagslys og kunstlys, hotellobby, Valencia. Th. Dårligt samspil mellem lysfarver, dagslys og kunstlys. Fotos: Jan Fugl.

 

Relaterede emner: