Lysets visuelle egenskaber

Tre typer lys

 

lr-10-20-30-kätte-bønløkke-andersen-lysets-kirke-high.jpg

Generel stemningsgivende dagslys.
Lysets Kirke, arkitekt: Tadeo Ando.
Foto: Kätte Bønløkke. zoom

Noget lys er beregnet som grundbelysning, mens andet har en mere specifik funktion, f.eks. at belyse udvalgte aktiviteter eller genstande el.lign. Lyset kan desuden bidrage til at gøre oplevelsen et rum eller et område mere spændende.

Uanset om man taler om dagslys i rum eller kunstlys i rum, kan lyset inddeles i tre typer:

  • det generelle lys, også kaldet almenbelysning, der giver lys til hele eller store dele af rummet
  • det funktionsbestemte lys, også kaldet særbelysning, dvs. lyset på arbejdspladsen, spisepladsen mv.
  • det stemningsgivende lys, som har til formål at skabe en særlig oplevelse eller stemning

Ideelt set bør både det generelle lys og det funktionsbestemte lys være stemningsgivende og oplevelsesrigt. Det er dog ikke altid tilfældet. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at tilføre rummet det stemningsgivende lys som en selvstændig belysningstype, enten i form af et særligt lysindtag (dagslys) eller i form af et særligt kunstlyselement, f.eks. et armatur.

 

lr-10-20-10-jan-fugl-stemningsgivende-grundbelysning-high.jpg lr-10-20-21-lars-frank-nielsen-funktionslys-spisebord-high.jpg 

Tv. Generel stemningsgivende kunstlys. Interiør Barbican. Foto: Jan Fugl. Th. Det funktionsbestemte lys/dagslys ved spisebord i privatbolig. Foto: Lars Frank Nielsen.

 

Bevidst arbejde med lysets faktorer
Richard Kelly (1910-1977) var en af pionerene inden for lysdesign, både hvad angår dagslys og kunstlys. Han arbejdede bevidst med de faktorer, der har indflydelse på menneskets velbefindende; lysets intensitet, farve og fordeling samt kontrol af lyset.

Med udgangspunkt i hvad han kaldte "light energy impacts" opererer også Kelly med en inddeling af lyset i tre typer:

  • Focal glow: Fokal glød eller lys som fremhæver
  • Ambiant luminescence: Omgivende eller generel belysning
  • Play of brilliants/sharp details: Brillians eller lysets spil i skarpe detaljer

Fokal glød kan sammenstilles med det funkstionsbestemte lys, dvs. lys der understøtter en arbejdsfunktion eller fremhæver en genstand, f.eks en skulptur. Generel belysning betegner det lys, der lyser rummet op. Det brillante lys er det stemningsgivende lys - spil med lys.

Kellys arbejde med lys havde fokus på planlægning af, hvad vi ser og hvordan vi reagerer på det. Han var overbevist om, at den bedste måde at opnå gode belysningsløsninger på, var at udvikle de arkitektoniske ideer og belysningen parallelt.

De tre typer af lys var for Kelly en palette, ud fra hvilken lysdesigneren kunne blande og komponere og derved opnå de ønskede resultater. Selvom hver af typerne kunne dominere, anså han rækkefølgen i den fantasifulde planlægning for identisk med det at male en akvarel. Først forestiller man sig de store højdepunkter. Dernæst tilføjes en kvalificeret graduering af forskellig lysstyrke. Til sidst gør detaljeringen, i form af tilføjelsen af mindre spil med lys, idéen klar og underholder øjet.

Arkitektoniske former, materialer, proportioner, farver, dekorationer, og endda vores følelse af deres holdbarhed, åbenbares for os overvejende gennem vores øjne afhængig af, hvordan de tilfældigvis forekommer eller er planlagt til at fremstå.

 

lr-10-20-40-jan-fugl-fokal-glow-dag-high.jpg lr-10-20-50-jan-fugl-generel-belysning-high.jpg lr-10-20-60-jan-fugl-lysspil-high.jpg

Tv. Lys som fremhæver, rettet lys, privatbolig Sydfrankrig. Mf. Generel belysning, lys fra flere retninger, Arkitektskolen Aarhus. Fotos: Jan Fugl. Th. Lysets spil i skarpe detaljer, skyggespil. Foto: Kätte Bønløkke.

 

Relaterede emner: