Lysets visuelle egenskaber

Lysrum

Ved lysrum forstås det afgrænsede rum, som lyset fra f.eks. et vindue eller en spot i sig selv kan danne.

En spot danner et lysrum i form af en lyskegle. På samme måde danner en nedadlysende lampe over et bord et lysrum på eller omkring bordet. En række af sidevinduer kan danne en rytme af lysrum.

Et lysrum har ikke nødvendigvis nogen fysisk afgrænsning i form af vægge eller lignende. Dets afgrænsning kan være mere eller mindre klar og består dels af lyskilden og det der belyses, dels af grænserne mellem det udsendte lys og omgivende mindre belyste områder. Da overgangen mellem et lysrum og det, der omgiver lysrummet ofte er kendetegnet ved at være gradvis, kendetegnes lysrummet i følge arkitekt Merete Madsen snarere ved dets kerne eller kerneområde end ved dets afgrænsning.

 

lr-10-110-10-jan-fugl-lysrum-high.jpg lr-10-110-20-jan-fugl-lysrum-high.jpg

Lysrum - Rolex learning center, arkitekter: SANAA. Fotos:Jan Fugl.

 

Lyset tiltrækker sig opmærksomhed og lysrum danner derfor hierarki og fokus. Lysrum skaber desuden dybde, distance og rum i rummet.

Begrebet lysrum knytter sig til lysfordelingen i et rum.

Lyset i vores folkekirker danner ofte lysrum, idet de højtsiddende sidelys skaber en række af mere og mindre oplyste rum. Lysrum er endnu mere udtalte i rum med få eller kun et enkelt lysindtag. Her vil opstå lysrum der, hvor dagslyset falder ind på rummets overflader, mens resten af rummet vil fremstå mindre oplyst.

 

 "Dagen kan ses som et lysrum på flere niveauer og skalatrin. På et overordnet og forholdsvist abstrakt niveau, kan dagen ses som et lysrum, der er modstillet, omgivet og afgrænset af natten (verdensrummet) som mørkerum. På det niveau er dagen som lysrum en forestilling, der hører til det begrebslige niveau, hvor lysrum først og fremmest kendetegnes ved at være forskelligt fra mørkerum ……)"

"Som regel tydeliggøres stedets lysrum, ved at blive sat i forhold til andre steders lysrum. Det oplever vi når vi rejser, f. eks bliver det "tågede" nordiske lysrum tydeligt, hvis man flyver til København i februar, efter i længere tid at have opholdt sig i fx. Ægypten."

"Lysrum - som begreb og redskab", Merete Madsen, 2002

  

lr-10-110-50-kätte-bønløkke-andersen-lys-på-rum-trinitatiskirken-high.jpg lr-10-110-40-kätte-bønløkke-andersen-lys-på-rum-rundetårn-high.jpg

Dagslys i rum, helheder og detaljer, sollys og himmellys. Tv. Trinitatis Kirke. Th. Rundetårn. Fotos: Kätte Bønløkke.

 

Relaterede emner: