Lysets visuelle egenskaber

Lysets karakteristika

 

lr-10-30-10-astrid-espenhain-lysbegreber-high.jpg

Generel stemningsgivende dagslys.
Samspil mellem dagslys og
kunstlys. Foto: Astrid Espenhain. zoom

Den måde, vi opfatter og oplever lys på kan overordnet beskrives ved klart definerede og iagtagelige grundbegreber.

De visuelle forhold kan beskrives vha. i alt 7 begreber, som tilsammen er dækkende for synsoplevelsen som helhed:

  • Lysniveau - hvor lyst eller mørkt virker rummet? 
  • Lysfordeling - hvor er der mere eller mindre lys? 
  • Skygger - hvor falder de og hvilken karakter har de?
  • Reflekser - hvor findes de og hvilken karakter har de? 
  • Blænding - hvor optræder den og hvor mærkbar er den? - hvor generende er den?
  • Lysfarve - hvordan opleves lysets farvetone (farvetemperatur)?
  • Farve - ser farverne i rummet naturlige eller forvrængede ud? 


Disse 7 begreber gennemgås i selvstændige afsnit og kan med fordel danne grundlag for en visuel analyse af belysningen i et rum. De visuelle forhold, som beskrives gennem de 7 begreber, er betingede af fysiske egenskaber som lysstråling fra omgivelserne (direkte og/eller reflekteret), rummets fysiske form (højde, bredde, længde), rummets materialeegenskaber (tekstur, glans, farve).

Også begrebet lysrum er centralt for vores oplevelse af lys og rum. Lysrum behandles ligeledes i et selvstændigt afsnit.    

De 8 afsnit om de forskellige begreber omhandler vores oplevelse af de visuelle forhold. For at kunne forstå synets vilkår og krav til belysningen er det nødvendigt at skelne mellem det sete og det målte, dvs. lysets visuelle og lysets fysiske egenskaber. De fysiske egenskaber er karakteriseret ved at være målbare og knytter sig til lyset og materialet.

Det er samspillet mellem disse, der resulterer i oplevelsen af lyset. Når et materiale belyses, påvirker det lyset og dets videre fordeling i rummet og dermed det vi ser. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke materialer lyset møder, og hvordan lyset bearbejdes.

 

lr-10-30-20-jan-fugl-british-museum-norman-foster-high.jpg lr-10-30-30-jan-fugl-spejlgulv-bilbao-airport-high.jpg

Tv. Reflekteret dagslys fra matte overflader, British Museum, arkitekt: Norman Foster. Th. Reflekteret dagslys fra blanke overflader, Bilbao Lufthavn, arkitekt: Calatrava. Fotos: Jan Fugl.

 

Relaterede emner: