Lysets visuelle egenskaber

Introduktion

Lys er lys. Uanset om vi taler om dagslys eller kunstlys, er der en række fælles egenskaber ved lyset.

Lyset former et rum visuelt. Det giver os mulighed for at opfatte dimensioner, materialer, teksturer, detaljer, farver mv. Lyset bidrager til at fremhæve rummets koncept og arkitektoniske idé. 

Når man arbejder med lys, uanset om det er dagslys eller kunstlys, giver det ofte mening at tage udgangspunkt i tre typer lys: det generelle lys, det funktionsbestemte lys og det stemningsgivende lys. Samtidig er det en god idé at være opmærksom på lysets karakteristika og visuelle egenskaber, som alle har betydning for vores oplevelse af et rum. Lysets karakter og visuelle egenskaber har desuden betydning for vores synsbetingelser og for oplevelsen af tingene i rummet

Lyset, dvs. mængden, varigheden, karakteren og typen, har i sig selv en direkte fysiologisk (kemisk) indflydelse på mennesket biologiske processer og har således både fysiologisk og psykologisk indflydelse på menneskets liv og velbefindende. Disse forhold behandles under Lys og menneske.

 

lr-10-00-30-jan-fugl-zumthor-vals-dagslys-high.jpg lr-10-00-40-jan-fugl-bilbao-airport-high.jpg

Dagslys som stemningsgivende generelt lys. Th. Vals Thermal Bath, arkitekt: Zumthor. Tv. Bilbao Airport. Fotos: Jan Fugl.

 

Lyset er et vigtigt element i udformningen af rummets miljø og indeklima. Lysets mængde, styrke, orientering og retning er vigtige variabler, når rummets komfort skal kontrolleres.

Læs mere om lysets påvirkning af indeklimaet under Dagslys eller Lys og energi.


Relaterede emner: