Lysets visuelle egenskaber

Farve

Lyset gengiver farverne i vores omgivelser. Det afgørende er, hvor naturlige farverne ser ud.

At opleve farve er ligeså selvfølgeligt som at se. I vores farvehukommelse, bærer vi erfaringer om, hvordan farver plejer at se ud i forskellige kendte sammenhænge.

Vores naturlige referencer for oplevelse af farve tager udgangspunkt i, hvordan vi ser farverne i dagslys, med al dets variation. Også i kunstlys kan farverne se naturlige ud. Ofte optræder farverne dog mere eller mindre forvanskede. Selv dette er vi blevet vant til.

 

lr-10-100-20-jan-fugl-high.jpg

Eksempel på forskellige lyskilders farvegengivelsesevne (Ra- værdi) ENTPE, Lyon. Foto: Jan Fugl.

 

Farve handler her om farver på flader og genstande. Den farvetone, som er knyttet til lyset i rummet, bedømmes separat i sin egenskab af lysfarve. At holde de to farveegenskaber adskilte, kræver en vis øvelse. Eftersom der ikke er en direkte sammenhæng mellem de to farveegenskaber, er dette imidlertid nødvendigt.

Normalt optræder et stort antal farver sammen. Derfor er det ikke blot kulørtonen hos en enkelt farve, der påvirkes, når lysets farvegengivende egenskaber ændres, men også farvernes indbyrdes balance. Det samme gælder for et flerfarvet mønster, f.eks. på tapet, tekstil eller i et billede. Her vil helhedsvirkningen forudsætte, at balancen mellem de indgående farver er uændret.

Udover kulørtonen og nuancen kan en farvet flade karakteriseres af andre egenskaber, som kan være sværere at beskrive. Det gælder f.eks. fladens tekstur, som også indvirker på farvens karakter i forskellig belysning. 

Farveoplevelsen i et rum påvirkes af rummets fladers spektrale refleksion og af den spekt­rale sammensætning og intensitet, der belyser dem. Selv lysfordelingen i rummet påvirker farveoplevelsen.

 

 

lr-10-100-30-jan-fugl-lys-på-ting-high.jpg
Fad med frugter. Foto: Jan Fugl.

Venstre side: Dagslys/sollys (øverst) - dagslys/himmellys (nederst)

Højre side: Dagslys (øverst) - kunstlys (nederst).

 

Synssansens evne til at skelne små nuanceforskelle, som f.eks. ved bedømmelse af farveprøver, forbedres når lys intensitet øges. Det betyder dog ikke, at farveoplevelsen i bred forstand forstærkes ved øget lysniveau. Tværtimod kan farveka­rakteren i et rum svækkes betydeligt af for højt lysniveau. Det samme kan gælde, hvis rummet bliver for mørkt. Lysniveauet i et rum har derfor stor betydning for oplevelsen af rummets farvekarakter.

Nethindens spektrale følsomhed (farvefølsomhed) er bestemt af den spektrale sammensætning af det lys, som rammer øjet. At bedømme farveprøver i en lysboks, kan derfor give misvisende resultater, hvis man står uden for boksen med øjnene adapteret til en blanding af rummets og boksens lys. En pålidelig bedømmelse af graden af farveændring i en bestemt belysning, kræver derfor, at synssansen er helt adapteret til den pågældende belysning.

Positive effekter
Som regel ønsker man så lille en forvanskning af farverne som muligt, så farveoplevelsen bliver så naturlig som mulig. Dette kan opnås med lyskilder, som har  optimale farvegengivende egenskaber og passende lysfarve. Ofte er dette desværre ensbetydende med et lavt lysudbytte (effektivitet). Farveoplevelser kan også beriges af at lysets spektralfordeling ændres vha. farvefiltre, farvede reflektorer el.lign.

Negative effekter
En forvansket farveverden vil i de fleste sammenhænge have en negativ indflydelse på oplevelsen af et miljø. Spørgsmålet om, hvad der kan defineres som "rent lys" er derfor sværere at besvare, end spørgsmålet om hvad rent vand eller ren luft er.

Kravet om god farvegengivelse indebærer som regel anvendelse af lyskilder med lavere lysudbytte, dvs. lyskilder som har et relativt stor energiforbrug i forhold til, hvor meget lys de udsender. Hvis anvendelse af lyskilder med en bedre farvegengivelse betyder, at man kan nøjes med en lavere belysningsstyrke, behøver det imidlertid ikke at få økonomiske konsekvenser.

 

(Indholdet i dette afsnit er for størstedelens vedkommende oversat fra bogen 'Bättre Belysning', Anders Liljefors og Jan Ejhed, 1990)

 

Relaterede emner: